Haldus- ja asustusjaotus

Haldus- ja asustusüksuste andmed pärinevad maakatastri katastrikaardilt. Ruumiandmeteks on maakonnad, omavalitsused, asustusüksused. Need on seotud Statistikaameti poolt kehtestatud Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatoriga (EHAK).

Maakondade ja omavalitsuste skemaatilised ülevaatekaardid (seisuga 01.01.2024):

Andmete põhiomadused
Vorming Esri SHP, MapInfo (TAB), AutoCAD (DXF), MicroStation (DGN)
Andmestruktuur vektor pinnad
Mõõtkava 1:10 000
Uuendamise sagedus allalaetavad failid uuenevad kord kuus (kuu alguse seis)
Litsents Haldus- ja asustusüksuste andmed on avaandmed. Andmete kasutamisel palume viidata Maa-ametile ning märkida andmete seisu kuupäev. Näiteks: "Haldus- ja asustusjaotus: Maa-amet 20.06.2024"

Haldus- ja asustusjaotuse andmete sisu:

* Veerus TYYP on kasutatud EHAK asula tüüpide tunnuseid, numbrite tähendus on järgmine: 0 - maakond, 1 - vald, 3 - alev, 4 - linn, 5 - omavalitsuse sisene linn, 6 - linnaosa, 7 - alevik, 8 - küla

Tabeli veerg Selgitus
ANIMI asustusüksuse nimi
AKOOD asustusüksuse kood (EHAK)
TYYP* asustusüksuse tüüp
ONIMI omavalitsuse nimi
OKOOD omavalitsuse kood (EHAK)
MNIMI maakonna nimi
MKOOD maakonna kood (EHAK)

Andmete allalaadimine

Sisaldub ka seaduslik alus ja versiooni algus:

Piirid eraldi joonobjektide ja pindadena:

Omavalitsused merepiirini

Alateemad


Viimati muudetud: 28.05.2024 11:12
Tagasi algusesse