2001. aasta korralise hindamise tulemused

2001. aasta maa korralise hindamise tulemusena moodustati hinnatsoonid ja igas tsoonis hinnati maa väärtused sihtotstarvete ja kõlvikute lõikes. 

Hinnatsoonide piirid on nähtavad Maainfo kaardirakenduses (hinnatsoonide kiht).

Maa korralise hindamise tulemused on kehtestatud Keskkonnaministri 30. novembri 2001. aasta
määrusega nr 50.

2001.a tulemused omavalitsustes

Kõikide omavalitsuste maa korralise hindamise tulemused eurodes on toodud hinnatsoonide ja sihtotstarvete kaupa.

Laadi alla

Viimati muudetud: 24.08.2022 10:13
Tagasi algusesse