Eesti topograafia andmekogu vektorandmete ajalugu

Andmete põhiomadused
Failivorming OGC GeoPackage (GPKG), Mapinfo (TAB), ESRI shape (SHP), ESRI geoandmebaas (GDB)
Andmestruktuur vektor: pindobjektid, joonobjektid, punktobjektid
Andmete ulatus kogu Eesti, aastate kaupa ning aasta alguse seisuga
Litsents Andmete või andmetest tehtud töö tulemuste avalikkusele esitlemisel palume viidata Maa-ametile ja andmete vanusele. ETAK ruumiandmed on avaandmed, mille kasutamisele kohaldub Maa-ameti avatud ruumiandmete litsents
Kontakt avaandmed@maaamet.ee

2024

2023

2022

2021

2020

2019

 


Viimati muudetud: 09.04.2024 10:45
Tagasi algusesse