Liigu edasi põhisisu juurde

Horisontaalid ja kõrguspunktid

Eesti põhikaardi 1:10 000 koosseisus on 2012-2018 lendude aerolaserskaneerimise andmete alusel loodud 2,5 meetrise vahega samakõrgusjooned ning küngaste tippudesse ja lohkude põhjadesse alles jäetud iseloomulikud kõrguspunktid.

Samakõrgusjoonte aluseks on aerolaserskaneerimise (LIDAR) maapinna hõrendatud punktid (keypoint) ning nendest loodud 10-meetrise lahutusega kõrgusmudel, mis ei sisaldanud andmeid suuremate seisuveekogude- ning üle 8 meetri laiusega vooluvete osas. Kõrgusmudeli põhjal loodud samajoontest valiti välja 150-st meetrist pikemad jooned ning neid siluti erinevate sammudega, lahendades ka silumise tulemusena tekkinud konfliktid (joonte lõikumised), liiga järsud käänupunktide vahelised tagasipöörded (alla 10 kraadi) ning kattumised veekogudega.

Iseloomulike kõrguspunktide valikusse jäid alles kõige kõrgemad või kõige madalamad maapinna hõrendatud punktid, mida ümbritses kuni 2000 meetri pikkune samakõrgusjoon. Seda, kas tegemist on positiivse või negatiivse pinnavormiga (kas jäi alles lohu või tipu punkt) aitas välja selgitada samakõrgusjoone sisse jäävate kõikide maapinna hõrendatud punktide keskmine kõrgus (kas see keskmine oli suurem või väiksem samakõrgusjoone väärtusest). Positiivsetel pinnavormidel, mille tippudes esinevad lohud, on alles jäetud nii positiivse pinnavormi kõrgeim puhkt, kui selle tipus oleva lohu madalaim punkt. Tipus või lohus olevat punkti eristavad atribuuditabelis väärtused min või max. Lohkusid ümbritsevad (kuni 2000 m pikkused) samakõrgusjooned on tähistatud nendega puutes olevate langujoontega.

Kaldajoone kõrgusarv kujutatakse värvilisel põhikaardi rastril üksiku sinise numbriga seisuveekogu kaldajoone kõrval ning üksnes sellistel nimega seisuveekogudel, mille pindala on suurem 0,5 hektarist. Kõrgusarvu väärtus on seisuveekogu kaldajoont ümbritseva 2 m laiuse puhverala sisse jäävate aerolaserskaneerimise (keypoint) kõrguspunktide kõrgusväärtuste aritmeetiline keskmine.

Andmete põhiomadused
Formaat Esri GDB, SHP, MapInfo TAB, INSPIRE GML
Andmestruktuur vektor punktid, jooned
Mõõtkava 1:10 000
Litsents Maa-ameti avaandmete litsents
Andmete kasutamisel palume viidata Maa-ametile. Näiteks: "Kõrgusandmed, Maa-amet 2012-2018"

Andmete kasutamine

Laadi põhikaardi kõrgusandmed alla

Fragment: Eesti põhikaardi horisontaalid ja kõrguspunktid

Kontakt

avaandmed@maaamet.ee


Viimati muudetud: 22.01.2020 11:05
Tagasi algusesse