Liigu edasi põhisisu juurde

Kohalik geodeetiline võrk

Eesti iseseisvumisega kaasnes linnade kiire areng, mis tingis vajaduse alustada kohalike geodeetiliste võrkude rekonstrueerimisega. Kohalike geodeetiliste võrkude rekonstrueerimise käigus arvutatakse kohaliku geodeetilise võrgu punktidele koordinaadid L-EST koordinaatide süsteemis, samuti määratakse teisendusparameetrid L-EST ja vana koordinaatide süsteemi (Pulkovo 1942. a või kohalik süsteem) vahel.

Aastatel 1996-2019 rekonstrueeriti kohalik geodeetiline võrk 65 linnas/asulas. Lisaks teostati aastatel 2000-2001 teisendusparameetrite arvutamist ja koordinaatide ümber arvutamist 87 linna ja asula kohaliku geodeetilise võrgu punktidele. 2018-2019 toimus Viimsi valla kohaliku geodeetilise võrgu rekonstrueerimine koostöös Viimsi Vallavalitsusega.

Kohalik geodeetiline võrk

Kohalike kõrgusvõrkude rekonstrueerimine

Aastatel 2014-2016 tehti koos riikliku kõrgusvõrgu rekonstrueerimisega töid kohalike kõrgusvõrkude rekonstrueerimiseks. Kohalikke kõrgusvõrke rekonstrueeriti 10 linnas: Haapsalu, Kuressaare, Pärnu, Valga, Viljandi, Võru, Narva, Rakvere, Jõhvi ja Järve. 2017-2018 rekonstrueeriti Tartu kohalik kõrgusvõrk koostöös Tartu Linnavalitsusega.

Kohalikud kõrgusvõrgud rekonstrueeritud 2014-2016

Kohalike kõrgusvõrkude rekonstrueerimisel lähtuti Kõrgusvõrgu rekonstrueerimise ja rajamise juhendist (Maa-amet, 2006). Kõrgusvõrkude tasandamisel lähtuti riigi kõrgusvõrgu reeperite EH2000 kõrguste väärtustest. Tasandustulemuste täpsushinnangud: kõrguskasvude täpsused ± 0.25...0.53 mm / √ L [km], kõrguste täpsused ± 0.21... 0.71 mm.


Viimati muudetud: 14.06.2021 21:08
Tagasi algusesse