Liigu edasi põhisisu juurde

Reaalsusmudel

ETAK reaalsusmudelis on  kirjeldatud ja süstematiseeritud need reaalse maailma nähtused ja nende omadused, mida andmekogus talletatakse.

ETAK reaalsusmudelis on definitsioonid nii nähtusklassil kui nähtuse tüübil.
Definitsioonid koos tunnetuskriteeriumitega moodustavad äratundmisjuhise.
Piiritluskriteeriumites sätestatakse piirid mõõdetavate omaduste alusel. Piiritluskriteeriumid on mõõtkavaspetsiifilised. Hetkel on toodud väärtused, mis kehtivad mõõtkavas 1:10 000.

ETAK kataloog

01 - Pinnamood Nähtused, mis kirjeldavad reljeefi (kivid, nõlvad).
103 Pinnavorm Vaata
Kõrgusjoontega mitteesitatavad positiivsed või negatiivsed pinnamoe elemendid.
Tunnetuskriteeriumid 1. Kaardistatakse vaid avatud maastikul asuvad püsivad tehiskünkad.
2. Paisude vahetus läheduses olevaid kärestikke ei kaardistata.
Piiritluskriteeriumid 1. Kaardistatakse vähemalt 2 m sügavune auk.
2. Kaardistatakse vähemalt 2 m kõrgune tehisküngas.
3. Kaardistatakse vähemalt 100 m pikkune ja 1 m sügavune kaitsekraav.
4. Üle 200 m2 pindalaga auku või tehisküngast ei kaardistata augu või tehiskünkana, vaid nende servad
kaardistatakse nõlvana.
5. Üle 8 m laiust valli ei kaardistata vallina, vaid valli serv kaardistatakse nõlvana. Lühemate kui 50 m pikkuste vallide kaardistamine ei ole soovitatav.

Pinnavormi tüüp - Pinnavormi tüüp jaotab pinnavorme väliskuju ja tekkepõhjuse alusel.
Väärtuse tüüp: loend
auk - Väikese ulatusega negatiivne pinnavorm.
tehisküngas - Inimtekkeline positiivne pinnavorm.
kaitsekraav - Negatiivne pinnavorm, mis on kaevatud riigikaitselisel või sõjalisel eesmärgil.
vall - Positiivne pinnavorm, mille pikkus ületab laiust.
koobas - Maa-alune tühemik, õõnsus, käik või nende kogum. Koopa seinad on vooderdamata.
ebatasane ala - Ebaühtlase reljeefiga ala (näiteks karstiala või tasandamata karjäär), kus ei moodustu eraldiseisvaid pinnavorme.
kärestik - Suure languga veekogu osa, kus vesi voolab mööda ebatasast kivist põhja.
juga - Veekogu osa, kus vesi langeb astangult, sealhulgas kosed.
Samm tagasi etakETAK'i avalehele
 

Viimati muudetud: 12.02.2019 13:01
Tagasi algusesse