Liigu edasi põhisisu juurde

Reaalsusmudel

ETAK reaalsusmudelis on  kirjeldatud ja süstematiseeritud need reaalse maailma nähtused ja nende omadused, mida andmekogus talletatakse.

ETAK reaalsusmudelis on definitsioonid nii nähtusklassil kui nähtuse tüübil.
Definitsioonid koos tunnetuskriteeriumitega moodustavad äratundmisjuhise.
Piiritluskriteeriumites sätestatakse piirid mõõdetavate omaduste alusel. Piiritluskriteeriumid on mõõtkavaspetsiifilised. Hetkel on toodud väärtused, mis kehtivad mõõtkavas 1:10 000.

ETAK kataloog

05 - Transport
503 Siht Vaata
Sirge, pikk ja kitsas puudevaba ala metsas.
Tunnetuskriteeriumid 1. Sihina kaardistatakse ka läbi metsa kulgev madalpinge- ja telefoniliinisiht.
2. Sihti ei kaardistata kaardistatud elektriliini kulgemisel läbi metsa.
3. Sihina ei kaardistata visiiri;
4. Sihina ei kaardistata kraavi kõrval kulgevat sihti, välja arvatud kvartalisiht.
5. Kui sihil kulgeb tee, siis kaardistatakse siht teena.
6. Raja kulgemisel mööda sihti kaardistatakse vaid siht. Kui rajal on teenumber, siis kaardistatakse mõlemad.
Piiritluskriteeriumid 1. Siht, mis on vähemalt 16 m laiune kaardistatakse kõlvikuna.
Nähtusklassil puuduvad atribuudid
Samm tagasi etakETAK'i avalehele
 

Viimati muudetud: 12.02.2019 13:01
Tagasi algusesse