Liigu edasi põhisisu juurde

Reaalsusmudel

ETAK reaalsusmudelis on  kirjeldatud ja süstematiseeritud need reaalse maailma nähtused ja nende omadused, mida andmekogus talletatakse.

ETAK reaalsusmudelis on definitsioonid nii nähtusklassil kui nähtuse tüübil.
Definitsioonid koos tunnetuskriteeriumitega moodustavad äratundmisjuhise.
Piiritluskriteeriumites sätestatakse piirid mõõdetavate omaduste alusel. Piiritluskriteeriumid on mõõtkavaspetsiifilised. Hetkel on toodud väärtused, mis kehtivad mõõtkavas 1:10 000.

ETAK kataloog

05 - Transport
502 Rööbastee Vaata
Rööbastee on transpordirajatis, mis on mõeldud rööbastel liikuvatele liiklusvahenditele.
Tunnetuskriteeriumid 1. Rööbasteedeks loetakse ka rippraudteed ja suusatõstukid.
2. Trammiteede kontaktliinimaste ei kaardistata.
3. Paralleelteede korral kaardistatakse peamine rööpapaar põhi- või kõrvalteena, kahe rööpapaari puhul säilitavad mõlemad läbivad rööpapaarid oma tähtsuse. Kahe rööpapaariga magistraaltrassil on mõlemal tähtsuseks põhitee.
4. Trammitee ja kitsarööpmelise raudtee korral võib tähtsus olla ainult kõrvaltee või harutee.
5. Eraldiasuvad lühikesed raudteejupid (muuseumid, tööstus jms) kaardistatakse haruteena vastavalt korrektsele tüübile (lai/kitsas/tramm).
6. Tüüp muu on kasutusel selliste rööbasteede korral, mis erinevad raudteest/trammiteest laiuse/profiili vms näitaja poolest (või on tegemist ainult ühe relsiga).
Piiritluskriteeriumid
Rööbastee tüüp - Näitab rööbastee kasutust ja omadusi.
Väärtuse tüüp: loend
laiarööpmeline raudtee - 1520mm rööpavahega raudtee.
kitsarööpmeline raudtee - Alla 1520mm (600 ja 750mm) rööpavahega raudtee.
köistee - Õhus olevatel trossidel liikuv liiklusvahend.
trammitee - Rööbastee tiheasustusega aladel, mõeldud trammide liiklemiseks.
muu - Muu rööbastee
Elektrifitseeritud rööbastee - Näitab kas rööbasteed saavad kasutada ka elektrirongid.
Väärtuse tüüp: jah/ei
Rööbastee tähtsus - Näitab rööbastee olulisust.
Väärtuse tüüp: loend
põhitee - Magistraalteed suuremate kaubajaamade vahel, kõik reisirongiliiklusega teed.
kõrvaltee - Vähemtähtsad rööbasteed tehase, sadama vms teenindamiseks.
harutee - Tupik- ja paralleelteed nii jaamades kui ka mujal, üldisest raudteevõrgust lahus olevad teed.
Samm tagasi etakETAK'i avalehele
 

Viimati muudetud: 12.02.2019 13:01
Tagasi algusesse