Liigu edasi põhisisu juurde

Reaalsusmudel

ETAK reaalsusmudelis on  kirjeldatud ja süstematiseeritud need reaalse maailma nähtused ja nende omadused, mida andmekogus talletatakse.

ETAK reaalsusmudelis on definitsioonid nii nähtusklassil kui nähtuse tüübil.
Definitsioonid koos tunnetuskriteeriumitega moodustavad äratundmisjuhise.
Piiritluskriteeriumites sätestatakse piirid mõõdetavate omaduste alusel. Piiritluskriteeriumid on mõõtkavaspetsiifilised. Hetkel on toodud väärtused, mis kehtivad mõõtkavas 1:10 000.

ETAK kataloog

05 - Transport
505 Liikluskorralduslik rajatis Vaata
Rajatised tee või veekogu ületamiseks või liikluse tõkestamiseks.
Tunnetuskriteeriumid 1. Sillad, mis on lagunenud või ei ole sõiduautodele kasutatavad kaardistatakse purdena.
2. Sild kaardistatakse alates sillaava katvast sillaplaadi servast.
3. Ajutisi sildu ei kaardistata (nt raielangile viivaid).
4. Sõidutakistusena ei kaardistata tõkkepuud raudteeületuskohtas ja õue sissesõidul.
Piiritluskriteeriumid 1. Sild, mis on lühem kui 1 m, kaardistatakse truubina.
2. Sild, mis on kitsam kui 2 m, kaardistatakse purdena.
Liikluskorraldusliku rajatise tüüp - Näitab ületuse või takistuse olemust.
Väärtuse tüüp: loend
ülevedu - Rajatis, mis on mõeldud inimeste, liiklusvahendite, kaupade transportimiseks veekogu ühelt kaldalt teisele.
sõidutakistus - Koht, kus tee suletakse tõkkepuuga või on muu alaline läbisõidutakistus.
sild - Alaline konstruktsioon veekogu, tee või maapinna negatiivse vormi ületamiseks, sealhulgas viadukt.
purre - Jalakäijate alalised ülekäigud.
tunnel - Jalakäijate tunnel.
autotunnel - Autoliikluseks avatud tunnel.
Tõkke suletus - Näitab kas tegu on püsiva või avatava sõidutakistusega
Väärtuse tüüp: loend
püsivalt suletud - Sõidutakistus on püsivalt suletud.
avatav - Sõidutakistust saab avada.
Samm tagasi etakETAK'i avalehele
 

Viimati muudetud: 12.02.2019 13:01
Tagasi algusesse