Liigu edasi põhisisu juurde

Reaalsusmudel

ETAK reaalsusmudelis on  kirjeldatud ja süstematiseeritud need reaalse maailma nähtused ja nende omadused, mida andmekogus talletatakse.

ETAK reaalsusmudelis on definitsioonid nii nähtusklassil kui nähtuse tüübil.
Definitsioonid koos tunnetuskriteeriumitega moodustavad äratundmisjuhise.
Piiritluskriteeriumites sätestatakse piirid mõõdetavate omaduste alusel. Piiritluskriteeriumid on mõõtkavaspetsiifilised. Hetkel on toodud väärtused, mis kehtivad mõõtkavas 1:10 000.

ETAK kataloog

06 - Tehnovõrgud
602 Tehnopaigaldis Vaata
paigaldised, mis on osa tehnovõrgust või üksikud mahutid.
Tunnetuskriteeriumid 1. Kaardistatakse üksik tsistern, tsisternladu kaardistatakse tootmisõuena koos kasutust näitava atribuudiga.
2. Kaardistatakse suurema kui 1 kV nimipingega elektriliiniga ühendatud trafo ja alajaam.
Piiritluskriteeriumid 1. Alajaam, mille pindala on vähemalt 500 m2, kaardistatakse tootmisõuena koos kasutust näitava atribuudiga.
2. Mahuti, mille põhja pindala on vähemalt 50 m2, kaardistatakse muu rajatisena.
Tehnopaigaldise tüüp - Näitab kas paigaldis toodab tuule abil või jaotab/muundab elektrienergiat.
Väärtuse tüüp: loend
trafo - Elektripaigaldis, kus toimub elektrienergia muundamine või jaotamine.
elektrituulik - Elektripaigaldis, kus toimub elektri tootmine tuule abil.
mahuti - Alaline tsistern.
Samm tagasi etakETAK'i avalehele
 

Viimati muudetud: 12.02.2019 13:01
Tagasi algusesse