Liigu edasi põhisisu juurde

Reaalsusmudel

ETAK reaalsusmudelis on  kirjeldatud ja süstematiseeritud need reaalse maailma nähtused ja nende omadused, mida andmekogus talletatakse.

ETAK reaalsusmudelis on definitsioonid nii nähtusklassil kui nähtuse tüübil.
Definitsioonid koos tunnetuskriteeriumitega moodustavad äratundmisjuhise.
Piiritluskriteeriumites sätestatakse piirid mõõdetavate omaduste alusel. Piiritluskriteeriumid on mõõtkavaspetsiifilised. Hetkel on toodud väärtused, mis kehtivad mõõtkavas 1:10 000.

ETAK kataloog

03 - Kõlvikud
302 Õu Vaata
Hoonete juurde kuuluvad alad või tootmisalad.
Tunnetuskriteeriumid 1. külgnevaid eri omanikuga ühetüübilisi õuesid omavahel ei eristata.
2. Ühiskondliku hoone või korruselamu alune ja ümbritsev ala kaardistatakse vastavalt situatsioonile.
3. Mahajäetud hoonete ümbrus kaardistatakse vastavalt situatsioonile, kuid mitte õuena.
4. Õues kaardistatakse ehitis, üldkasutatav või teeregistrisse kantud tee, veekogu, kaitsealune objekt, raudtee ja tehnovõrk.
Piiritluskriteeriumid 1. Tootmisõuest eristatakse erineva kasutusega ala, kui selle pindala on vähemalt 500 m2.
Õueala tüüp - Õueala tüüp eristab elu- ja tootmistsooni.
Väärtuse tüüp: loend
eraõu - Eluhoonete või ühiskondlike hoonete juurde kuuluv ala.
tootmisõu - Ala, mis kuulub tootmishoone juurde või laoplats.
Õueala kasutus - Näitab tootmisõue erijuhte.
Väärtuse tüüp: loend
alajaam - Ala, kus toimub elektrienergia muundamine või jaotamine.
tsisternladu - Ala, millel paikneb mitu mahutit.
ilmajaam - Ala, kus statsionaarselt viiakse läbi meteoroloogilisi mõõtmisi.
antennirajatis - Ala, kus paikneb üks või mitu antennirajatist.
muu - Muu tootmisõu.
Samm tagasi etakETAK'i avalehele
 

Viimati muudetud: 12.02.2019 13:01
Tagasi algusesse