Liigu edasi põhisisu juurde

Reaalsusmudel

ETAK reaalsusmudelis on  kirjeldatud ja süstematiseeritud need reaalse maailma nähtused ja nende omadused, mida andmekogus talletatakse.

ETAK reaalsusmudelis on definitsioonid nii nähtusklassil kui nähtuse tüübil.
Definitsioonid koos tunnetuskriteeriumitega moodustavad äratundmisjuhise.
Piiritluskriteeriumites sätestatakse piirid mõõdetavate omaduste alusel. Piiritluskriteeriumid on mõõtkavaspetsiifilised. Hetkel on toodud väärtused, mis kehtivad mõõtkavas 1:10 000.

ETAK kataloog

01 - Pinnamood Nähtused, mis kirjeldavad reljeefi (kivid, nõlvad).
102 Nõlv Vaata
Maapinna suure kaldenurgaga alad.
Tunnetuskriteeriumid 1. Nõlv kaardistatakse nõlva ülemisse serva.
Piiritluskriteeriumid 1. Kaardistatakse nõlv, mis on vähemalt 2 m kõrgune.
2. Nõlv, mis on lühem kui 50 m, kaardistatakse vaid juhul, kui see on osa suuremast tervikust.
3. Nõlvaks loetakse ala, kus maapinna kalle on 35–45 kraadi, järsakud kaardistatakse alates 45-kraadisest kaldenurgast.
Nõlva tüüp - Nõlva tüüp jaotab nõlvu tekkepõhjuse ja kalde alusel.
Väärtuse tüüp: loend
nõlv - Maapinna kõrguse järsk muutus, mis on ümbritsevast selgelt eristuv.
looduslik järsak - Vertikaalilähedane looduslik pinnavorm (näiteks liivakivi- või paekivipaljand).
karjääri serv - Vertikaalilähedane inimtekkeline pinnavorm.
Kaldaastang - Kaldajoonele lähemal kui 200 m asuv vähemalt 5 m kõrgune nõlv loetakse kaldaastanguks ning sellele lisatakse vastav märge.
Väärtuse tüüp: jah/ei
Samm tagasi etakETAK'i avalehele
 

Viimati muudetud: 12.02.2019 13:01
Tagasi algusesse