Liigu edasi põhisisu juurde

Reaalsusmudel

ETAK reaalsusmudelis on  kirjeldatud ja süstematiseeritud need reaalse maailma nähtused ja nende omadused, mida andmekogus talletatakse.

ETAK reaalsusmudelis on definitsioonid nii nähtusklassil kui nähtuse tüübil.
Definitsioonid koos tunnetuskriteeriumitega moodustavad äratundmisjuhise.
Piiritluskriteeriumites sätestatakse piirid mõõdetavate omaduste alusel. Piiritluskriteeriumid on mõõtkavaspetsiifilised. Hetkel on toodud väärtused, mis kehtivad mõõtkavas 1:10 000.

ETAK kataloog

02 - Veekogud ja hüdrograafilised rajatised
204 Kaldajoon Vaata
Mere, seisuveekogu või vooluveekogu ja maismaa vaheline piir.
Tunnetuskriteeriumid 1. Mõtteline kaldajoon kaardistatakse ühenduses olevate veekogude eraldamiseks suurema veekogu
kaldajoone pikendusena.
Piiritluskriteeriumid 1. Ebamäärane kaldajoon eristatakse, kui see on pikem kui 200 m.
1. Muul, mis on vähemalt 8 m laiune, kaardistatakse kindlustatud kaldajoonena.
Kalda tüüp - Kaldajoone tüüp kajastab kaldajoone olemust ja asukoha määramise täpsust.
Väärtuse tüüp: loend
selge - Veekogu ja maismaa vaheline piir on üheselt arusaadav.
ebamäärane - Veekogu ja maismaa vaheline piir, mis ei ole määratletav kindlustatud või selge kaldajoonena.
kindlustatud - Veekogu ja maismaa vaheliseks piiriks on ehitis.
mõtteline - Eraldab ühenduses olevaid veekogusid, mis võivad olla ka samatüübilised.
Piiritletava veekogu tüüp - Näitab millist tüüpi veekogu kaldajoon piiritleb.
Väärtuse tüüp: loend
meri - Kaldajoon piiritleb merd.
seisuveekogud - Kaldajoon piiritleb seisuveekogusid.
vooluveekogud - Kaldajoon piiritleb vooluveekogusid.
mere ja seisuveekogu - Mere ja seisuveekogu vaheline mõtteline kallas.
mere ja vooluveekogu - Mere ja vooluveekogu vaheline mõtteline kallas.
seisu ja vooluveekogu - Seisu- ja vooluveekogu vaheline mõtteline kallas
Kallas halduspiiriks - Läänemere, Peipsi järve, Võrtsjärve ning Narva jõe vasaku kalda ja Eestile kuuluvate Narva jõe saarte kaldajoonte st Eesti maismaa kontuuri eristamiseks vajalik atribuut.
Väärtuse tüüp: jah/ei
Samm tagasi etakETAK'i avalehele
 

Viimati muudetud: 12.02.2019 13:01
Tagasi algusesse