Liigu edasi põhisisu juurde

Reaalsusmudel

ETAK reaalsusmudelis on  kirjeldatud ja süstematiseeritud need reaalse maailma nähtused ja nende omadused, mida andmekogus talletatakse.

ETAK reaalsusmudelis on definitsioonid nii nähtusklassil kui nähtuse tüübil.
Definitsioonid koos tunnetuskriteeriumitega moodustavad äratundmisjuhise.
Piiritluskriteeriumites sätestatakse piirid mõõdetavate omaduste alusel. Piiritluskriteeriumid on mõõtkavaspetsiifilised. Hetkel on toodud väärtused, mis kehtivad mõõtkavas 1:10 000.

ETAK kataloog

04 - Ehitised
402 Kõrgrajatis Vaata
Korstnad, mastid ja tornid.
Tunnetuskriteeriumid 1. Hoonel asuv kõrgrajatis peab olema hoonest oluliselt kõrgem nt kirikutorn.
2. Puidust jahilavasid ei kaardistata.
3. Kõrgrajatise kõrgus mõõdetakse koos alushoonega maapinnast ja ümardatakse täismeetriteks.
Piiritluskriteeriumid 1. Kaardistatakse kõrgrajatis, mis on vähemalt 25 m kõrge.
2. Erandina on lubatud kaardistada madalam kirikutorn, juhul kui see on kiriku hoonest oluliselt kõrgem.
3. Kui kõrgrajatise põhjapindala ületab 200 m2, kaardistatakse see lisaks kõrgrajatise punktile ka muu rajatise pinnana.
Hoone ETAK_ID - Kõrgrajatisega seoses oleva ehitise ETAK_ID.
Väärtuse tüüp: piiramata
Kõrgrajatise tüüp - Kõrgrajatise otstarbest tulenev jaotus.
Väärtuse tüüp: loend
korsten - Korsten on püstloodne harilikult torujas ehitis või selle osa, millega tekitatakse tõmmet.
sidemast - Sidemast on sides kasutatav kõrgrajatis, nt raadio-, mobiilside- radari- ja televisioonimast.
torn - Torn on kõrgusesse pürgiv, suhteliselt väikese aluspinnaga ehitis.
valgusmast - Valgustamiseks kasutatav torn.
Kõrgrajatise kõrgus - Kõrgrajatise kõrgus maapinnast täismeetrites.
Väärtuse tüüp: piiramata
Kõrgrajatise seos hoonega - Kõrgrajatise seos hoonega.
Väärtuse tüüp: loend
puudub - Kõrgrajatisel puudub seos hoonetega.
peal - Kõrgrajatis asub hoone peal.
sama - Kõrgrajatis ja hoone on sama objekt.
Navigatsioonimärk - Kõrgrajatis on Navigatsioonimärkide andmekokku kantud navigatsioonimärk.
Väärtuse tüüp: jah/ei
Samm tagasi etakETAK'i avalehele
 

Viimati muudetud: 12.02.2019 13:01
Tagasi algusesse