Liigu edasi põhisisu juurde

Reaalsusmudel

ETAK reaalsusmudelis on  kirjeldatud ja süstematiseeritud need reaalse maailma nähtused ja nende omadused, mida andmekogus talletatakse.

ETAK reaalsusmudelis on definitsioonid nii nähtusklassil kui nähtuse tüübil.
Definitsioonid koos tunnetuskriteeriumitega moodustavad äratundmisjuhise.
Piiritluskriteeriumites sätestatakse piirid mõõdetavate omaduste alusel. Piiritluskriteeriumid on mõõtkavaspetsiifilised. Hetkel on toodud väärtused, mis kehtivad mõõtkavas 1:10 000.

ETAK kataloog

04 - Ehitised
405 Piire Vaata
Rajatised, mis on ette nähtud millegi piiramiseks või kaitsmiseks.
Tunnetuskriteeriumid 1. Müüriga kokkuehitatud hoonel kaardistatakse müür hoone servaga kattuvana.
2. Tranšeed kaardistatakse tehisseinana.
3. Ei kaardistata ühe õue eri kasutusalasid eraldavaid piirdeid.
4. Tihehoonestusaladel ei kaardistata eraõuede piirdeid. Kaardistatakse tootmisõuede piirded.
5. Väravaid ei eristata. Värava kohas piiret ei katkestata.
6. Piirde vahetuses läheduses asuvaid puittaimeridu ei kaardistata eraldi nähtusena vaid piirde atribuudina 'Puittaimed piirdel'
Piiritluskriteeriumid 1. Kaardistatakse vähemalt 50 m pikkune ja vähemalt 1 m kõrgune piire.
2. Kaardistatakse piirdeaed, mis on vähemalt 1,5 m kõrge.
3. Kaardistatakse kõik selgelt jälgitavad kiviaiad sõltumata kõrgusest.
4. Lühematel kui 20 m lõikudel laialivajunud või osaliselt ära veetud, kuid säilinud põhjaga kiviaeda ei katkestata.
Piirde tüüp - Piirde tüüp iseloomustab piirde materjali ja ehitust.
Väärtuse tüüp: loend
piirdeaed - Piirdeaed on puidust, traadist või muust materjalist mittemassiivne piire.
kiviaed - Kiviaed on looduslikest kividest, sideaineta laotud piire.
müür - Kividest või betoonist massiivne piire, mille loomisel on kasutatud sideaineid ja/või mehaanilisi kinnitusvahendeid.
tehissein - Inimese rajatud, ühelt poolt pinnasega täidetud enamasti kivist või betoonist sein.
Puitaimed piirdel - Piirde vahetus läheduses olevate puittaimede (näiteks puuderida, hekk, põõsad) olemasolu.
Väärtuse tüüp: jah/ei
Samm tagasi etakETAK'i avalehele
 

Viimati muudetud: 12.02.2019 13:01
Tagasi algusesse