Liigu edasi põhisisu juurde

Reaalsusmudel

ETAK reaalsusmudelis on  kirjeldatud ja süstematiseeritud need reaalse maailma nähtused ja nende omadused, mida andmekogus talletatakse.

ETAK reaalsusmudelis on definitsioonid nii nähtusklassil kui nähtuse tüübil.
Definitsioonid koos tunnetuskriteeriumitega moodustavad äratundmisjuhise.
Piiritluskriteeriumites sätestatakse piirid mõõdetavate omaduste alusel. Piiritluskriteeriumid on mõõtkavaspetsiifilised. Hetkel on toodud väärtused, mis kehtivad mõõtkavas 1:10 000.

ETAK kataloog

04 - Ehitised
403 Muu rajatis Vaata
Ehitised, mis ei ole nähtusklassides hoone või kõrgrajatis.
Tunnetuskriteeriumid
Piiritluskriteeriumid 1. Katusealune kaardistatakse, kui selle pindala on vähemalt 16 m2
2. Kasvuhoone kaardistatakse, kui selle pindala on vähemalt 100 m2.
3. Ülejäänud muud rajatised kaardistatakse pindobjektina, kui selle pindala on vähemalt 50 m2. Väiksemad kaardistatakse punktobjektina.
Navigatsioonimärk - Rajatis on Navigatsioonimärkide andmekokku kantud navigatsioonimärk.
Väärtuse tüüp: jah/ei
Muu rajatise tüüp - Eristab rajatisi vastavalt nende otstarbele.
Väärtuse tüüp: loend
kasvuhoone - Klaasist või muust valgust läbilaskvast materjalist, katuse ja seintega rajatis kultuurtaimede kasvatamiseks.
katusealune - Katuse ja selle tugistruktuuridega rajatis.
muu - Elevaator, tuuleveski, gradiir, trampliin, tribüün, perroon, lägahoidla, pinnasega kaetud maapealne angaar, kõrgrajatise nõuetele mittevastav lennuliiklusrajatis, navigatsioonimärk, radar või teised eriotstarbelised rajatised.
Samm tagasi etakETAK'i avalehele
 

Viimati muudetud: 12.02.2019 13:01
Tagasi algusesse