Liigu edasi põhisisu juurde

Reaalsusmudel

ETAK reaalsusmudelis on  kirjeldatud ja süstematiseeritud need reaalse maailma nähtused ja nende omadused, mida andmekogus talletatakse.

ETAK reaalsusmudelis on definitsioonid nii nähtusklassil kui nähtuse tüübil.
Definitsioonid koos tunnetuskriteeriumitega moodustavad äratundmisjuhise.
Piiritluskriteeriumites sätestatakse piirid mõõdetavate omaduste alusel. Piiritluskriteeriumid on mõõtkavaspetsiifilised. Hetkel on toodud väärtused, mis kehtivad mõõtkavas 1:10 000.

ETAK kataloog

04 - Ehitised
401 Hoone Vaata
Katuse, siseruumi ja välispiiretega ehitised ning selle erinevad ehitusjärgud ja vared.
Tunnetuskriteeriumid 1. Ei kaardistata ajutist ja teisaldatavat hoonet.
2. Riikliku ehitisregistriga seotud hoonet ei jagata mitmeks
3. Kui hoonel on mitu kasutusviisi näiteks nii kõrval- kui eluhoonena, siis määratakse hoone tüüp valdava kasutusviisi alusel. Kui kasutuse osakaal on võrdne, siis määratakse hoone tüübiks elu- või ühiskondlik hoone.
Piiritluskriteeriumid 1. Hoone kaardistatakse, kui see on suurem kui 16 m2.
Hoone tüüp - Kajastab hoone kasutusotstarvet või seisundit.
Väärtuse tüüp: loend
elu- või ühiskondlik hoone - Eluhoone, hoolekandeasutuse ja ühiselamu hoone; hotell, muu majutusja toitlustushoone; büroo- ja administratiivhoone; kaubandus- ja teenindushoone; transpordi- ja sidehoone; meelelahutus-, haridus-, tervishoiu-, kultus-, tavandihoone ja muu sarnane hoone.
kõrval- või tootmishoone - Hoone, mis ei ole elu- või ühiskondlik hoone.
vundament - Ehitis, millel veel või enam ei ole katust ega ühtki seina.
vare - Lagunenud katusega või katuseta hoone, millel on püsti vähemalt osa seinu.
ehitatav hoone - Hoone, mille ehitus on pooleli ning mis ei klassifitseeru vundamendiks.
Ehitise aadress - Hoone lähiaadress aadressiandmete süsteemi infosüsteemis.
Väärtuse tüüp: register
Samm tagasi etakETAK'i avalehele
 

Viimati muudetud: 12.02.2019 13:01
Tagasi algusesse