Liigu edasi põhisisu juurde

Reaalsusmudel

ETAK reaalsusmudelis on  kirjeldatud ja süstematiseeritud need reaalse maailma nähtused ja nende omadused, mida andmekogus talletatakse.

ETAK reaalsusmudelis on definitsioonid nii nähtusklassil kui nähtuse tüübil.
Definitsioonid koos tunnetuskriteeriumitega moodustavad äratundmisjuhise.
Piiritluskriteeriumites sätestatakse piirid mõõdetavate omaduste alusel. Piiritluskriteeriumid on mõõtkavaspetsiifilised. Hetkel on toodud väärtused, mis kehtivad mõõtkavas 1:10 000.

ETAK kataloog

03 - Kõlvikud
305 Puittaimestik Vaata
Puittaimede kasvuala.
Tunnetuskriteeriumid 1. Metsas ei kaardistata harvikut, salu, puittaimede rida ja üksikut puittaime, välja arvatud kaitsealused.
2. Kivihunnikul kasvavat üksikut puittaime, välja arvatud kaitsealune, ei kaardistata.
3. Salu ja puittaimede rida märgalal ei kaardistata.
4. Kui raiesmiku puhul on näha, et ala kasutusviis muutub, siis kaardistatakse see muu lagedana.
Piiritluskriteeriumid 1. Kaardistatakse puittaimede rida, mille pikkus on üle 50 m.
2. Põõsastik või mets, mille pindala on väiksem kui 500 m2 kaardistatakse saluna.
Puistu tüüp - Puistu tüüp iseloomustab puistu kõrgust, vormi ja seisukorda.
Väärtuse tüüp: loend
mets - Puittaimede kasvuala, kus puuvõrade liituvus on vähemalt 30%, sealhulgas raiesmikud ja noorendikud.
põõsastik - Vähemalt 50% ulatuses põõsastega kaetud ala, kus puude esinemise korral puuvõrade liituvus on alla 30%.
puittaim - Kaitsealune või orientiiri tähtsusega üksik puu või põõsas.
harvik - Puittaimede kasvuala, kus võrade liituvus on alla 30%.
salu - Puittaimede rühm.
puittaimede rida - Hekk, põõsaste või puude rida.
Samm tagasi etakETAK'i avalehele
 

Viimati muudetud: 12.02.2019 13:01
Tagasi algusesse