Liigu edasi põhisisu juurde

Reaalsusmudel

ETAK reaalsusmudelis on  kirjeldatud ja süstematiseeritud need reaalse maailma nähtused ja nende omadused, mida andmekogus talletatakse.

ETAK reaalsusmudelis on definitsioonid nii nähtusklassil kui nähtuse tüübil.
Definitsioonid koos tunnetuskriteeriumitega moodustavad äratundmisjuhise.
Piiritluskriteeriumites sätestatakse piirid mõõdetavate omaduste alusel. Piiritluskriteeriumid on mõõtkavaspetsiifilised. Hetkel on toodud väärtused, mis kehtivad mõõtkavas 1:10 000.

ETAK kataloog

03 - Kõlvikud
303 Haritav maa Vaata
Põllumajanduslikult kasutatavad või söötis alad.
Tunnetuskriteeriumid 1. Kui söödi ja rohumaa eristamine on raskendatud, siis kasutatakse söödi kindlaks tegemisel varasemaid kaarte
ja järjepidevuse põhimõtteid.
2. Võsastunud haritav maa, kus võrade liituvus on alla 30%, kaardistatakse haritava maana ja näidatakse harvikud. Tihedama puittaimestiku olemasolu haritaval maal näidatakse atribuudiga „puis”.
3. Ühtlaselt kinni kasvanud ja vähemalt 8 m kõrguse puittaimestiku olemasolul kaardistatakse endine
haritav maa metsana.
Piiritluskriteeriumid 1. Haritava maast eristatakse teised kõlvikud alates pindalast 500 m2.
Haritava maa tüüp - Haritava maa tüüp iseloomustab kasutust.
Väärtuse tüüp: loend
põld - Nii lühiealiste kui ka pikaealiste kultuuride kasvuala või sööt. Sööt on harimata lage maa, kus domineerivad umbrohud ja mis põlluna kasutusele võtuks ei vaja kultuurtehnilisi töid.
aianduslik maa - Puuvilja- ja marjaistandus, puukool, asula juures olev aiamaa ning ajutiste kasvuhoonetega katmikala.
Puittaimestiku olemasolu - Eristab võsastunud haritava maa.
Väärtuse tüüp: jah/ei
Samm tagasi etakETAK'i avalehele
 

Viimati muudetud: 12.02.2019 13:01
Tagasi algusesse