Liigu edasi põhisisu juurde

Reaalsusmudel

ETAK reaalsusmudelis on  kirjeldatud ja süstematiseeritud need reaalse maailma nähtused ja nende omadused, mida andmekogus talletatakse.

ETAK reaalsusmudelis on definitsioonid nii nähtusklassil kui nähtuse tüübil.
Definitsioonid koos tunnetuskriteeriumitega moodustavad äratundmisjuhise.
Piiritluskriteeriumites sätestatakse piirid mõõdetavate omaduste alusel. Piiritluskriteeriumid on mõõtkavaspetsiifilised. Hetkel on toodud väärtused, mis kehtivad mõõtkavas 1:10 000.

ETAK kataloog

02 - Veekogud ja hüdrograafilised rajatised
205 Hüdrotehniline rajatis Vaata
Rajatised siseveekogudel või merel.
Tunnetuskriteeriumid 1. Lagunenud muulid kaardistatakse kivise alana.
2. Paadisillana kaardistatakse ka kapitaalne ujumissild.
Piiritluskriteeriumid 1. Kaardistatakse paadisild, mille pikkus on vähemalt 10 m.
2. Paadisild, mis on vähemalt 8 m laiune, kaardistatakse muu rajatisena.
3. Muul, mis on vähemalt 8 m laiune, kaardistatakse kindlustatud kaldajoonega.
Hüdrograafilise rajatise tüüp - Hüdrograafilise rajatise tüüp kajastab rajatise otstarvet.
Väärtuse tüüp: loend
muul - Kaldajoonega mitteesitatav rajatis, mis kaitseb sadamat või jõe suuet lainetuse ja uhtainete eest.
pais - Vooluveekogu sängi rajatud ehitis, mille abil tõkestatakse veevoolu või tõstetakse veetaset.
paadisild - Rajatis, mis on ehitatud paatide, laevade või vesilennukite vette laskmiseks, randumiseks ja kinnitamiseks ning lastimiseks ja lossimiseks.
Samm tagasi etakETAK'i avalehele
 

Viimati muudetud: 12.02.2019 13:01
Tagasi algusesse