Liigu edasi põhisisu juurde

Reaalsusmudel

ETAK reaalsusmudelis on  kirjeldatud ja süstematiseeritud need reaalse maailma nähtused ja nende omadused, mida andmekogus talletatakse.

ETAK reaalsusmudelis on definitsioonid nii nähtusklassil kui nähtuse tüübil.
Definitsioonid koos tunnetuskriteeriumitega moodustavad äratundmisjuhise.
Piiritluskriteeriumites sätestatakse piirid mõõdetavate omaduste alusel. Piiritluskriteeriumid on mõõtkavaspetsiifilised. Hetkel on toodud väärtused, mis kehtivad mõõtkavas 1:10 000.

ETAK kataloog

02 - Veekogud ja hüdrograafilised rajatised
202 Seisuveekogu Vaata
Magedaveelised veekogud, kus vee voolamine ei ole keskmise suvise veeseisu juures märgatav. Seisuveekoguks loetakse ka allikas.
Tunnetuskriteeriumid 1. Seisuveekogude alla loetakse allikad. Kaardistatakse ka teise veekogu sees olevad allikad.
Piiritluskriteeriumid 1. Kaardistatakse seisuveekogu, mille pindala on vähemalt 20 m2, erandina kaardistatakse laugas alates pindalast 100 m2.
2. Alla 20 m2 pindalaga allikad kaardistatakse punktobjektina, suurema pindalaga allikad kaardistatakse muu veekoguna ning lisatakse punktobjekt allikas.
Seisuveekogu nimetus - Seisuveekogu nimi koos liiginimega Keskkonnaregistris.
Väärtuse tüüp: piiramata
Seisuveekogu mitteametlik nimi - Seisuveekogu mitteametlik nimi koos liiginimega.
Väärtuse tüüp: piiramata
Seisuveekogu tüüp - Seisuveekogu tüüp Keskkonnaregistri alusel.
Väärtuse tüüp: loend
järv - Keskkonnaregistris tüüp looduslik järv.
paisjärv - Keskkonnaregistris tüüp paisjärv.
tehisjärv - Keskkonnaregistris tüüp tehisjärv.
laugas - Rabades esinev väike loodusilmeline seisuveekogu.
biotiik - Reovee puhastamise tiik või veepuhastusjaama lahtine bassein.
tiik - Ülejäänud inimtekkelised seisuveekogud.
allikas - Põhjavee loodusliku väljavoolu koht maapinnal.
muu - Ülejäänud loodusilmelised seisuveekogud.
Samm tagasi etakETAK'i avalehele
 

Viimati muudetud: 12.02.2019 13:01
Tagasi algusesse