Reaalsusmudel

ETAK reaalsusmudelis on  kirjeldatud ja süstematiseeritud need reaalse maailma nähtused ja nende omadused, mida andmekogus talletatakse.

ETAK reaalsusmudelis on definitsioonid nii nähtusklassil kui nähtuse tüübil.
Definitsioonid koos tunnetuskriteeriumitega moodustavad äratundmisjuhise.
Piiritluskriteeriumites sätestatakse piirid mõõdetavate omaduste alusel. Piiritluskriteeriumid on mõõtkavaspetsiifilised. Hetkel on toodud väärtused, mis kehtivad mõõtkavas 1:10 000.

Gruppide loetelu (6 gruppi.)

Tabel gruppide loeteluga
Kood ERR kood Nimetus Nähtusi  
1 01 Pinnamood 3
2 02 Veekogud ja hüdrograafilised rajatised 6
3 03 Kõlvikud 7
4 04 Ehitised 5
5 05 Transport 4
6 06 Tehnovõrgud 3
 
Samm tagasi ETAK'i avalehele

Viimati muudetud: 12.02.2019 13:01
Tagasi algusesse