Põhikaardistuse ajalugu

Põhikaardistuse projekt töötati välja ja kinnitati 1991. aastal. Kaardistamise lähteandmeteks on algusest peale olnud aerofotod, välitööde materjalid, olemasolevad kartograafilised ning statistilised andmed.

Projekti algusaastatel 1991-1995 toodeti kaardid käsitsi ehk arvutit kasutamata. Põhikaardi digitaalset tootmist alustati 1996. aastal. Algselt oli põhikaart "kaardipõhine", st digitaalandmete andmemudel lähtus kaardipõhisest loogikast, andmed organiseeriti kaardilehtede kaupa ja andmete füüsiline mudel ning salvestusformaat lähtusid Bentley Microstationi dgn vektorgraafika faili loogikast.

Alates 1997. aastast on kogu põhikaardi tootmise protsess digitaalne.

Põhikaardi tootmise skeem
Digitaalse põhikaardi tootmise skeem

Põhikaardi digitaalandmed olid aluseks Eesti topograafilise andmekogu (ETAK) loomisel. Esimene ETAK andmetel põhinev põhikaart genereeriti andmebaasi väljavõtte seisuga 02.02.2009.


Digitaalset vektorkaarti on Maa-ameti tellimusel valmistatud alates 1996. aastast. Aastatel 1996-1998 koostas enda poolt välja töötatud juhendite alusel digitaalset vektorkaarti AS Eesti Kaardikeskus. Maa-ameti poolt oli ametlikult kinnitatud ainult välitööde juhend.

Esimene Põhikaardi digitaalkaardistuse juhend valmis Maa-ametis 1999. aastal, et viia läbi väli- ja digitaalkaardistuse tööde tegemiseks riigihange avaliku pakkumise teel. Samast aastast alates on toimunud pidev tellijapoolne digitaalkaardistuse kvaliteedi kontroll.

Esmakordselt valis Maa-amet 1999. aastal põhikaardi välitööde ning 1:10 000 digitaalkaardi koostamise teostajad avaliku pakkumise teel. Põhikaardi väli- ning digitaalkaardistuse hankeid on teostanud AS EOMapLõuna, AS Eesti Kaardikeskus ning AS Regio.

Eesti kujutis jagatud kaardiruudustikuks kaardistusobjektide kaupa
Esimene kaardistusring aastatel (1991)1994-2003

Kaardi koostamine objektide kaupa toimus aastatel 1991-2003 järgmiselt:

Objekt Aeropildistuse aasta Aeropildistaja Digitaalkaardistuse periood Kaardistaja
Türi 1991 Leningradi II lennurühm Aeroflot - -
Vastseliina 1993 Scankort I/S - -
Jõgeva 1993 Kampsax Geoplan 1996 Eesti Kaardikeskus
Tõstamaa 1994 FM International 1996-1997 Eesti Kaardikeskus
Tartu 1995 FM International 1996-1998 Eesti Kaardikeskus
Harju 1995 Swedesurvey AB 1998-2003 Eesti Kaardikeskus
Viru I 1998 Swedesurvey AB 1999 EOMap Lõuna, Regio
Lääne-Eesti 1998 Swedesurvey AB 1999-2002 EOMap Lõuna, Eesti Kaardikeskus
Lõuna II 2000 Swedesurvey AB 2000 Eesti Kaardikeskus, Piirivalveamet
Viru II, III 1996-1997 Swedesurvey AB 2001 EOMap Lõuna
Hiiu 1998 Swedesurvey AB 2001 Eesti Kaardikeskus
Lõuna I, III, IV  1999 Swedesurvey AB 2001 EOMap Lõuna, Eesti Kaardikeskus
Saaremaa 1998 Swedesurvey AB 2002 EOMap Lõuna, Eesti Kaardikeskus
Ruhnu 1998 Swedesurvey AB 2002 Regio
Põhja-Eesti saared 1999 Swedesurvey AB 2002 EOMap Lõuna
Viljandi 2000 Swedesurvey AB 2002 EOMap Lõuna, Eesti Kaardikeskus
Türi 2002 Swedesurvey AB 2003 EOMap Lõuna
Vastseliina 2002 Swedesurvey AB 2003 EOMap Lõuna
Jõgeva 2002 Swedesurvey AB 2003 EOMap Lõuna, Eesti Kaardikeskus
Tallinn 2002 Swedesurvey AB 2003 EOMap Lõuna
Eesti kujutis jagatud kaardiruudustikuks kaardistusobjektide kaupa teises kaardistusringis
Teine kaardistusring algas 2004. aastal

Teises ringis on kaardi uuendamine objektide kaupa toimunud järgmiselt:

Objekt Aeropildistuse aasta Aeropildistaja Digitaalkaardistuse periood Kaardistaja
Tartu 2002 Swedesurvey AB 2004-2005 EOMap Lõuna, Eesti Kaardikeskus
Harju 2002 Swedesurvey AB 2004-2005 EOMap Lõuna
Viru 2005,2002 FM-Kartta OY, Swedesurvey AB 2006 EOMap Lõuna, Eesti Kaardikeskus
Kagu 2006 Piirivalveamet, satelliitfoto 2007 Eesti Kaardikeskus
Narva 2006 Maa-amet 2007 Eesti Kaardikeskus
Tõstamaa 2006 Maa-amet 2007-2008 EOMap Lõuna, Eesti Kaardikeskus
Harju 2008 2006-2007 Maa-amet 2008 EOMap Lõuna
Tartu 2008 2007 Maa-amet 2008 EOMap Lõuna, Eesti Kaardikeskus
Lääne 2008 Maa-amet 2009 EOMAP GEODATA, Eesti Kaardikeskus
Rannik 2008-2009 Maa-amet 2009 EOMAP GEODATA, Eesti Kaardikeskus
Harju 2009 2009 Maa-amet 2009 EOMAP GEODATA
Rapla 2009 Maa-amet 2009 Eesti Kaardikeskus
Vormsi 2009 Maa-amet 2009 Maa-amet
Piirisaare 2009 Maa-amet 2009 Maa-amet

Varasema DGN formaadis põhikaardi (andmete uuendused kuni aastani 2007) näidised:


Viimati muudetud: 19.04.2021 16:57
Tagasi algusesse