ALS I ring 2008—2011

Aerolaserskaneerimise esimene ring teostati aastatel 2008–2011.

Laserpunktide asukohad on arvutatud L-EST97 süsteemis. Punktikõrgused arvutati BK77 süsteemi kasutades geoidi mudelit EST-GEOID2003 ja seda kuni aastani 2010. Aastal 2011 kasutati geoidi mudelit EST-GEOID2010.

Lennukõrgus 1300—1500 m 2400 m 3800 m
Lennu otstarve Tiheasustus alade kaardistamine Üle Eestiline kaardistamine Metsanduslik kaardistamine
Keskmine punktitihedus 2,3 p/m² 0,45 p/m² 0,14 p/m²

Kõik punktipilved läbisid ka automaatse klassifitseerimise, kus algoritmi poolt omistati igale punktile teatud klass, mis näitab, kas tegemist on maapinna või mõne muu nähtusega.

 Seoses kõrgussüsteemi muutusega 01.01.2018, transformeeriti kõrgusväärtused uude EH2000 süsteemi, kasutades EST-GEOID2003 ja EST-GEOID2010 vahetust EST-GEOID2017-le läbi ellipsoidile GRS80 taandamise.

Lennukõrgusel 2400 m on laserpunktid automaatselt klassifitseeritud järgmiselt:

1 - klassifitseerimata
2 - maapind, mis ei sisaldu klassis 8
7 - müra
8 - maapinna hõrendatud punktid (plaaniline kaugus >20 või kõrgusvahemik +/-0,3)
9 (14)1 - suuremate veekogude pind

1Seoses Euroopa kõrgussüsteemile üleminekuga 01.01.2018 viidi ka seni levitamisel olnud vett sümboliseeriv klass 14 uude klassi 9.

Tiheasustusega aladel, lennukõrgusel 13001500 m lisandus klass:

6 - ehitised

Esimese ringi raames lennatud alad (2008—2011)

Kontakt

Erkko Grünthal


Viimati muudetud: 16.11.2021 10:05
Tagasi algusesse