1963. a kaardilehtede süsteem

1963. a koordinaatide süsteemis välja antud topograafiliste kaartide lehejaotuse (indekssüsteem) aluseks oli NLiidu loodepiirkonda kattev ulatuslik C-blokk (täpsemad andmed puuduvad), mis jaguneb 1:100 000 mõõtkavalisteks rea- ja kolonninumbritest koosneva nomenklatuuriga kaardilehtedeks.

Eesti ala kohta välja antud 1963. aasta koordinaatide süsteemis topograafiliste kaartide mõõtkavade rida:

  • 1:100 000
  • 1:25 000
  • 1:10 000
kartogramm
1963. a süsteemi kaardilehtede jaotus Eestis

Sajatuhandik kaardileht jaguneb 4 x 4 = 16-ks 1:25 000 mõõtkavaliseks leheks, mida tähistatakse venekeelese tähestiku nelja esimese suur- ja väiketähtede kombinatsiooniga.

Kahekümneviiendik jaguneb neljaks 1:10 000 mõõtkavaliseks leheks ja tähistatakse numbritega 1, 2, 3 või 4.

Kokku jaguneb sajatuhandik kaardileht 64-ks künmetuhandikuliseks. Praktilise kasutamise lihtsustamiseks tähistati Eesti ala kümnetuhandikulised kaardilehed täiendavalt neljakohaliste töönumbritega.

1:25 000 mõõtkavaliste kaardilehtede indekssüsteem
1 :10 000 mõõtkavaliste kaardilehtede indekssüsteem

Lehejaotus ja keskmised suurused

Kaardi mõõtkava K a a r d i l e h e
nomenklatuur ulatus pindala (km2)
1:100 000 C-56-27 20' x 30' 1098
1:25 000 C-56-27-A-b 5' x 7,5' 68
1:10 000 C-56-27-A-b-4 2,5' x 3,75' 17

Viimati muudetud: 18.11.2019 14:06
Tagasi algusesse