Kohalik geodeetiline võrk

Eesti iseseisvumisega kaasnes linnade kiire areng, mis tingis vajaduse alustada kohalike geodeetiliste võrkude rekonstrueerimisega. Kohalike geodeetiliste võrkude rekonstrueerimise käigus arvutatakse kohaliku geodeetilise võrgu punktidele koordinaadid L-EST koordinaatide süsteemis, samuti määratakse teisendusparameetrid L-EST ja vana koordinaatide süsteemi (Pulkovo 1942. a või kohalik süsteem) vahel.

Aastatel 1996-2019 rekonstrueeriti kohalik geodeetiline võrk 65 linnas/asulas. Lisaks teostati aastatel 2000-2001 teisendusparameetrite arvutamist ja koordinaatide ümber arvutamist 87 linna ja asula kohaliku geodeetilise võrgu punktidele. 2018-2019 toimus Viimsi valla kohaliku geodeetilise võrgu rekonstrueerimine koostöös Viimsi Vallavalitsusega.

Kohalik geodeetiline võrk

Kohalike kõrgusvõrkude rekonstrueerimine

Aastatel 2014-2016 tehti koos riikliku kõrgusvõrgu rekonstrueerimisega töid kohalike kõrgusvõrkude rekonstrueerimiseks. Kohalikke kõrgusvõrke rekonstrueeriti 10 linnas: Haapsalu, Kuressaare, Pärnu, Valga, Viljandi, Võru, Narva, Rakvere, Jõhvi ja Järve. 2017-2018 rekonstrueeriti Tartu kohalik kõrgusvõrk koostöös Tartu Linnavalitsusega.

Kohalikud kõrgusvõrgud rekonstrueeritud 2014-2016

Kohalike kõrgusvõrkude rekonstrueerimisel lähtuti Kõrgusvõrgu rekonstrueerimise ja rajamise juhendist (Maa-amet, 2006). Kõrgusvõrkude tasandamisel lähtuti riigi kõrgusvõrgu reeperite EH2000 kõrguste väärtustest. Tasandustulemuste täpsushinnangud: kõrguskasvude täpsused ± 0.25...0.53 mm / √ L [km], kõrguste täpsused ± 0.21... 0.71 mm.


Viimati muudetud: 14.06.2021 21:08
Tagasi algusesse