Talumistasu kalkulaator

Alates 2019. aastast kehtivad asjaõigusseaduse rakendamise seaduse muudatused, mille kohaselt on tehnovõrkude talumistasuks 7,5 protsenti rajatise aluse maa maksustamishinnast. Selline tasu aitab omanikul katta maamaksu kulusid ja mingil määral hüvitab ka saamata jäänud tulu.

Seadus sätestab koefitsiendid maa kasutamise kitsenduse ulatuse määramiseks, millest sõltub lõplik tehnovõrgu talumistasu suurus.

Katastriüksuse kohta talumistasu ei maksta, kui:

  • puuduvad andmed kitsendusi põhjustavate objektide kohta;
  • katastriüksuse sihtotstarbest tulenevalt kitsendusi põhjustava objekti eest talumistasu ei maksta;
  • katastriüksusel on muu sihtotstarve kui maatulundusmaa või transpordimaa ning kitsendusi põhjustavaks objektiks on muu objekt kui elektri- või maagaasi põhivõrk;
  • katastriüksuse omandivormiks on riigiomand;
  • tehnovõrgu selle osa talumise eest, mis on vajalik ainult samal kinnisasjal teenuse tarbimiseks;
  • talumistasu suurus on väiksem kui 1,00 eurot.
Talumistasu kalkulaatoris esitatud andmed on informatiivsed. Esitatud talumistasu määrad kehtivad alates 1. jaanuarist käesoleval aastal.

info@maaamet.ee
infotelefon 665 0600
(E-N 9.00–16.00, R 9.00–15.00)

Sisestage otsingusse katastriüksuse aadress või tunnus (00000:000:0000).


 

 

{tulemus}

 

{v_tulemus}

Viimati muudetud: 17.05.2023 16:26
Tagasi algusesse