Liigu edasi põhisisu juurde

Endiste majandite maakasutusplaanid

Kuni 1989. aastani valmistatud fotoplaane kasutati põhiliselt sotsialistlike põllumajandusettevõtete (kolhoosid, sovhoosid) maakasutusplaanide koostamiseks, riikliku maade arvestuse pidamiseks ja maakorraldustööde läbiviimiseks. Maakasutusplaanid sisaldavad põllumajanduskõlvikute, metsa- ja soomaade kontuure ning pindalasid 0,1 ha täpsusega. Maakasutusplaanide originaalid on säilinud Maa-ameti andmekogude arhiivis.

Olemasolev mõõtkava: 1:10 000

Kaardi kasutamine

Müük ja koopiate tegemine

Kontakt

Eteri Eha


Viimati muudetud: 18.11.2019 15:25
Tagasi algusesse