Katastrikaart 1978-1989

Katastrikaart e. kõlvikute kaart (rahva seas on katastri aluskaart tuntud ka kui "lehmanahk") oli katastrisse kantava info aluskaardiks. Kaardi valmistamiseks joonestati eraldi kiledele majandite alusplaanidelt ning fotoplaanidelt saadud info. Hiljem skaneeriti saadud kiled ning kasutati digitaalsete aluskaartidena nendes katastrites, kus põhikaarti või uusi ortofotosid veel ei olnud. Katastri aluskaardiga on kaetud kogu Eesti. Katastrikaardi lehtede numeratsioon ühtib Eesti Põhikaardi lehtede numeratsiooniga. Tänaseks on tegemist arhiivitootega.

Andmekogude arhiivis paberkandjal olev katastrikaart  on koostatud aastatel 1978-1989. Kaardid on valmistatud dešifreeritud fotoplaanide alusel.

Olemasolevad mõõtkavad:
  • 1:10 000
  • 1:20 000
Katastrikaart ehk "lehmanahk"

Viimati muudetud: 24.04.2023 16:32
Tagasi algusesse