Kaart

Maa-ameti kaardirakendustes ning kaarditeenustes kasutatav aluskaart.

Kaardi aluseks olevad ruumiandmed on valdavalt pärit Eesti topograafia andmekogust (ETAK), haldus- ja asustuspiirid maakatastri katastrikaardilt, kohanimed on seotud kohanimeregistriga. Väiksemates mõõtkavades on kasutatud ETAKist generaliseeritud (üldistatud) ruumiandmeid.

Erinevad andmed kaardil uuenevad vastavalt andmebaasides tehtud muudatustele kas igapäevaselt, kord nädalas, kord kuus või harvem.

Kaardist on loodud väikeste erinevustega teisendeid, et pakkuda kasutajatele sobivaimat visuaali - Kaart, Kaart (valged teed), Kaart heledates toonides, Halltoonides kaart, Reljeefivarjutusega kaart.

Kaardi kasutamine

Maainfo kaardirakendus

Legend

Kaardi legend mõõtkavas 1:4000

Viimati muudetud: 18.03.2024 13:44
Tagasi algusesse