Euroopa kaardid

Kogu Euroopat kattev mõõtkavale 1:1000000 vastav digitaalne kaardiandmebaas
Kogu Euroopat kattev mõõtkavas 1:250000 kaardiandmebaas, põhineb riiklikel andmebaasidel
Kogu Euroopat kattev mõõtkavas 1:100000 administratiivandmeid haldav andmebaas

 


Viimati muudetud: 27.11.2019 14:32
Tagasi algusesse