Ajakohasus

Allolev kartogramm näitab täiskaardistuse seisu, kus kaardilehe ulatuses on üle kontrollitud kõikide nähtusklasside ruumiandmed. Kartogramm ei kajasta  igapäevaselt Eesti topograafia andmekogusse sisse viidud ruumiobjektide muudatusi (eelkõige ehitiste, teedevõrgu, vetevõrgu, kõlvikute ruumiobjektides, mida püüame hoida võimalikult ajakohastena). Kõik kohanimed kontrollitakse kohanimeregistri alusel üle igal aastal ning reljeefikihte uuendatakse kuni neljaaastase intervalliga.

Eesti jagatuna kaardiruudustikuks lauskaardistuse aastate järgi
Põhikaardi täiskaardistuse aastad

Tootmisaeg tabel näitab andmete uuendamise/kaardistamise vanust kaadilehtede lõikes.

Tootmisaeg tabeli veergude nimed ja kirjeldused:

Tabeli veerg Selgitus
nr kaardilehe number 1:10 000 põhikaardi kaardilehtede jaotuse järgi
tk_aasta täiskaardistamise aasta, millal kõikide kihtide informatsioon üle kontrolliti üle
tk_adok täiskaardistamise aasta aluseks oleva alusdokumendi (reeglina aerofoto pildistamise) aasta
eh_aasta aasta, millal kaardilehe piires vaadati lausaliselt üle ehitiste kiht
eh_adok alusdokumendi aasta, mida kasutati ehitiste kihi uuendamisel
ko_aasta aasta, millal kaardilehe piires vaadati lausaliselt üle kõlvikute kiht
ko_adok alusdokumendi aasta, mida kasutati kõlvikute kihi uuendamisel
vk_aasta aasta, millal kaardilehe piires vaadati lausaliselt üle veekogude kiht
vk_adok alusdokumendi aasta, mida kasutati veekogude kihi uuendamisel
markus märkused (näiteks 2D kaardistus, kui tavaliselt kaardistatakse 3D-s)

Laadi alla

Tootmisaeg.shp

Kontakt

avaandmed@maaamet.ee


Viimati muudetud: 01.03.2022 13:01
Tagasi algusesse