Riiklik satelliidiandmete keskus ESTHub

ESTHub on riiklik satelliidiandmete keskus, mille kaudu on kasutajatel võimalik otsida ja alla laadida Copernicus programmi andmeid. Samuti pakub ESTHub riigiasutustele võimalust andmeid töödelda.

ESTHub kogub Eesti huviala kohta Sentinel ja Landsat 8 andmeid ning pakub nende andmete kiiret alla laadimist.

Andmete allalaadimiseks on kasutusel peamiselt riikidele mõeldud andmete alla laadimise portaal (ColHub). Sellele on meil ligipääs tänu lepingule Euroopa Kosmoseagentuuriga, mille sõlmis EAS 2016. aastal. Kui tavaliselt on kasutajad harjunud Open Access Hub-st andmeid alla laadima, siis ESTHub pakub märgatavalt kiiremat andmete kätte saamise võimalust.

Sentinel 1, 2 ja Landsat 8 kohta laetakse alla ja arhiveeritakse ESTHub-s andmeid ca 200 km ulatus riigipiirist (vt joonis 1) ning Sentinel 3 andmed katavad kogu Läänemere ja selle lähiümbruse (vt joonis 2).

Joonis 1. Sentinel 1, 2 ja Landsat 8 andmete ulatus
Joonis 2. Sentinel 3 andmete ulatus
Copernicus andmete kasutamisel on tähtis silmas pidada viitamise reegleid.
Juhul kui registreerute (või teid registreeritakse) ESTHub-i teenuste kasutajateks, siis nõustute Maa-ameti isikuandmete töötlemisreeglitega.

Satiladu

Satelliidiandmed on kasutajatele kättesaadavad ka veebirakenduses Satiladu, kus andmed uuenevad iga päev ja on huvilisele kättesaadavad juba samal õhtul.

Interaktiivse kaardirakenduse abil on võimalik hinnata satelliidiandmete potentsiaalset lisandväärtust oma eriala jaoks, samuti on võimalik luua originaalseid kaardikihte ja neid teistega jagada. Fookusesse on seatud valguse eri spektriosade ning olulisemate maakatteindeksite kasutusvõimaluste tutvustamine. Võrdlemiseks on kättesaadav ka tavavärvides kaardikiht.

Satelliidipildid Eesti ala kohta on Satilaos saadaval alates 2015. aasta juuli seisuga.

Loe lähemalt

Euroopa Kosmoseagentuuri satelliit Sentinel-2 toodab igapäevaselt pilte nii nähtavas valguses kui laiemas spektrivahemikus 433 nm ... 2280 nm. Üks punkt (piksel) pildil vastab 10-le meetrile looduses.

Maa-ameti Satiladu võimaldab igapäevaselt näha vabalt valitud piirkonna kohta Eesti alalt:

 1. harilikku värvifotot satelliidilt - seda saab võrrelda nt lennukilt tehtud pildiga samast piirkonnast;
 2. eri maakattetüüpide visualiseerimiseks ning vastava info ajakohastamiseks:
  • nn indekskaarte:
   • lähi-infrapunakiirguse ja punase laineala abil arvutatud NDVI-indeksi kaart - taimestiku kasvu intensiivsuse ja leviku ulatuse hindamiseks;
   • lühilaine-infrapunakiirguse ja rohelise laineala abil arvutatud NDPI-indeksi kaart - veepiiri eristamiseks veekogude puhul;
  • nn valevärvikaarte, mis saadakse, kui iga kaardil kuvatava punkti puhul kolmikus "punane-roheline-sinine" asendatakse mõni komponent silmale nähtamatust lainealast mõõdetud kiirguse intensiivsusega:
   • NRG - "lähi-infrapuna-punane-roheline" - talvise maakatte visualiseerimiseks;
   • NGR - "lähi-infrapuna-roheline-punane" - erinevate maastikutüüpide esiletoomiseks;
 3. kasutaja poolt kombineeritud ja häälestatud valevärvikaarte - erinevate andmeuuringute ideede vahetamiseks kolleegidega.

Eespool kirjeldatud kaardikihid on Satilaos kättesaadavad ning üksteisega võrreldavad Sentinel-2 terve arhiivi ulatuses, st alates 11. juulist 2015.


Satilao keskkonnaga tutvumiseks vaata õpituppa, kust leiab Satilao kohta lisateavet ning korduma kippuvaid küsimusi. Küsimustele saab leida vastuseid ka ESTHubi foorumist


Tutvustavad videod


ESTHub-i valmimist rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest 410 336,69 eur ulatuses. Täpsemalt loe Riigi Tugiteenuste Keskuse toetatud projektide lehelt.


Viimati muudetud: 17.05.2024 12:10
Tagasi algusesse