Laadi ortofotod alla

  Allolevad ruumiandmed on igaühele vabaks kasutamiseks. Palume viidata andmete päritolule ja väljavõtte ajale (näiteks "Aluskaart: Maa-amet 2024 või 20.07.2024"). Andmeid alla laadides nõustute avaandmete kasutamise tingimustega.

Küsimused ja tagasiside on oodatud aadressil avaandmed@maaamet.ee.

Ortofotod

Kaardilehe otsing

Kaardilehtede piire ja numbreid näeb kaardirakenduses 1:2000, 1:10000 ja 1:20000 lehtede jaotuse järgi.

 
 
Kogu Eesti andmestik
Asulate madallennu fotod

Andmed on olemas üksnes asulate piires olevate kaardiruutude kohta.

Abimaterjalid

Viimati muudetud: 28.05.2020 13:10
Tagasi algusesse