Mullastiku kaart

Eesti mullastiku kaart ehk Eesti maakatastri maa kvaliteedi ja hindamise kaart on mõõtkavas 1:10 000 andmebaas Eesti mullastiku kohta.

Andmeid saab vaadata mullastiku kaardi kaardirakenduse kaudu ning alla laadida avaandmetena. Ruumianalüüsideks sobivad vektorformaadid ESRI Shape ja MapInfo TAB (mille puhul tabelivaates korrektsete sümbolite nägemiseks kindlasti kasutada kaasasolevat kirjastiilide faili) ning taustakaardiks sobib rasterkujul mullastiku kaart GeoTIFF formaadis ( 103 KB, 28.04.2015 ) .

Vektorformaadis andmestik on 2012-2015 läbinud ulatusliku tehnilise korrastamise, mis võimaldas moodustada varem kaardilehtede servades asunud mullaareaalide lahustükkidest terviklikud areaalid.

Mullastiku kaardil kujutatud objektid (areaalid) on varustatud järgmiste atribuut/tärkandmetega:

  • SIFFER - mulla nimetuse tähistus (šiffer)
  • SIF1-4,OSA1-4 - mullakomplekside tähistus mullanimetuste ja nende osatähtsusega
  • BONITEET - arvutuslik, perspektiivne boniteet, mis on võimalik saavutada peale maaparandust
  • LOIMIS1,LOIMIS2 - lõimise kompleksside komponendid, läbiuuritud kihtide kaupa (Lõimis ehk mehaaniline koosseis - mulla füüsikalise savi sisaldus (mulla osakesed alla 0,01mm läbimõõduga))
  • LIHTLOIMIS - lihtlõimis, lõimise tähistus ilma täiendite ja kihtide tüseduseta
  • HUUMUS - mulla huumus- või turbahorisondi tüsedus sentimeetrites, keskmisena või valdava vahemikuna
  • KIVISUS - üle 20 cm läbimõõduga kivide maht m3/ha ülemises 30cm mullakihis, väljendatakse kivisuse astmena
Andmete põhiomadused
Vorming Esri geoandmebaas (GDB), SHP, MapInfo TAB ja GeoTIFF
Andmestruktuur vektorkaart ja rasterkaart
Mõõtkava 1:10 000
Kattuvus Katab peaaegu kogu riigi, andmed puuduvad tiheasustuse, veealade ja mullastikuta laidude kohal
Litsents Mullastiku andmed on avaandmed. Andmete kasutamisel palume andmete päritolule kujul: "Mullastiku kaart, Maa-amet 2001" Andmete kasutamisele kohaldub Maa-ameti avaandmete litsents

Andmete kasutamine

Mullastiku kaardirakendus

Lisamaterjalid

Alateemad

Mullakaardi läbikumavad kihid põhikaardi taustal
Mullastiku kaardi näidis

Kontakt

avaandmed@maaamet.ee

Viimati muudetud: 20.03.2024 15:30
Tagasi algusesse