Statistika kuni 2014 detsembrini

Maareformi statistika kajastub aastast 1993, mil alustati andmete registreerimist maaregistrisse (esimesed katastriüksused registreeriti siiski 1992. aasta detsembris).

Siin esitatakse aruanded nii aastate, kuude kui ka nädalate lõikes. Vastavates aruannetes on piirkondlike maakatastrite all välja toodud ka omandamisviisid (v.a nädala aruannetes).

Registreeritud üksused


Viimati muudetud: 14.06.2021 21:03
Tagasi algusesse