Katastriüksuste allalaadimine

Katastriüksuste piirid ja katastriüksuse andmed allaadimiseks.

Andmete põhiomadused
Vorming OGC GeoPackage (GPKG), Esri SHP, Bentley DGN, MapInfo TAB, AutoCAD DXF
Andmestruktuur vektor pinnad
Uuendamise sagedus allalaetavad failid uuenevad igal ööl
Litsents Katastriüksused on avaandmed. Andmete kasutamisel palume viidata Maa-ametile ning märkida andmete seisu kuupäev. Näiteks: "Katastriüksuste piirid: Maa-amet 22.02.2024"

 ESRI SHP failide muudatus!

ESRI SHP failid on maakonna kaustas jagatud omavalitsuste kaupa. Omavalitsused on EHAK koodide järgi kujul SHP_KATASTRIYKSUS_000, kus numbrid näitavad omavalitsuse koodi. (EHAK koodid on leitavad Haldus- ja asustusjaotuse lehel).

Andmete kasutamine

DGN faili vormingus on TAG-i alt metaandmetena loetavad katastriüksuse tunnus ja aadress.

GIS tarkvara puudumisel saab katastriandmeid näha laadides alla SHP kaust ja avades tabelarvutusprogrammiga fail laiendiga .dbf.

Andmete struktuur

SHP/TAB GPKG Selgitus
TUNNUS Tunnus Katastriüksuse tunnus
HKOOD Haldusyksuse_kood Haldusüksuse kood
MK_NIMI Maakonna_nimi Maakonna nimetus
OV_NIMI Omavalitsuse_nimi Omavalitsuse nimetus
AY_NIMI Asustusyksuse_nimi Asustusüksuse nimetus
L_AADRESS Lahiaadress Lahiaadress
REGISTR Registreeritud Katastriüksuse esmaregistreerimise kuupäev
MUUDET Muudetud Katastriüksuse viimase muudatuse kuupäev
SIHT1 Sihtotstarve_1 1. sihtostarve
SIHT2 Sihtotstarve_2 2. sihtostarve
SIHT3 Sihtotstarve_3 3. sihtostarve
SO_PRTS1 SO_protsent_1 1. sihtostarbe protsent
SO_PRTS2 SO_protsent_2 2. sihtostarbe protsent
SO_PRTS3 SO_protsent_3 3. sihtostarbe protsent
PINDALA Pindala Katastriüksuse pindala
RUUMPIND Ruumikuju_pindala Katastriüksuse ruumikuju pindala
REG_YHIK Registreeritud_yhik Pindala registreerimise ühik
HARITAV Haritav_maa Haritava maa kõlvik
ROHUMAA Looduslik_rohumaa Loodusliku rohumaa kõlvik
METS Metsamaa Metsamaa kõlvik
OUEMAA Ouemaa Õuemaa kõlvik
MUUMAA Muu_maa Muu maa kõlvik
KINNISTU Kinnistu_nr Kinnistu registriosa number
MOODUST Moodustatud Maamõõtmise kuupäev
MOOTJA Moodistaja Maamõõtja nimetus
MOOTVIIS Moodustamisviis Moodustamisviis
OMVIIS Registreerimisviis Katastriüksuse registreerimise viis
OMVORM Omandivorm Katastriüksuse omandivorm
MAKS_HIND Maksustamishind Maa-ameti arvutatud maaüksuse maksustamishind €
MARKETEKST Marketekst Katastriüksuse märked

Andmete allalaadimine

Katastriüksused - kogu Eesti

Vanemad piirid alates 2012

Piiriettepanekud

Katastriüksused maakondades:

Kontakt

info@maaamet.ee
infotelefon 665 0600
(E-N 9.00–16.00, R 9.00–15.00)


Viimati muudetud: 20.10.2023 14:51
Tagasi algusesse