Liigu edasi põhisisu juurde

Katastriarhiiv

Katastriarhiivis säilitatakse paberkandjal või digitaalselt:

 • katastrisse kandmise aluseks olevad tehnilised katastriüksuse moodustamise ja muutmise dokumendid
 • maa-ametile üle antud maareformi seaduses ja selle alusel antud õigusaktides sätestatud menetluste kohta koostatud toimikud (katastriüksuse moodustamise juriidiline dokumentatsioon)
 • maa-ametile esitatud kehtestatud planeeringute dokumendid
 • kitsenduse andmete katastrisse kandmise aluseks olevad dokumendid
 • halduspiiri andmete katastrisse kandmise aluseks olevad dokumendid
 • maa kvaliteedi ning hindamisega seotud uuringumaterjalid
 • mullastikukaardi värviline väljatrükk kilele mõõtkavas 1:10 000

Juurdepääs katastriarhiivis säilitatavatele dokumentidele:

 • katastriarhiivi dokumentidega saab tutvuda kohapeal või väljastatakse teave elektrooniliselt vastavalt taotleja soovile
 • originaaltoimikuid ja -dokumente üldjuhul katastriarhiivist ei väljastata
 • juurdepääs arhiivitoimikutele on vaba, v.a dokumendid, millele on õigusaktidega kehtestatud juurdepääsupiirangud
 • katastriarhiivis säilitatavatest dokumentidest väljastatakse kinnitatud ning kinnitamata koopiaid ja väljavõtteid

Tasu väljavõtete eest

Väljavõtete eest tasu võtmisel lähtutakse avaliku teabe seaduse § 25 lõikest 2,
paberkandjal koopiate valmistamise eest tasutakse kuni 0,19 eurot iga väljastatud lehekülje eest alates 21. leheküljest.

Väljavõtete taotlemine

Taotlusi katastriarhiivis säilitatavate dokumentidega tutvumiseks või väljavõtete saamiseks võib esitada:

 • kirja (aadress: Maa-amet, Mustamäe tee 51 10621 Tallinn) või
 • e-posti (aadress: maaamet@maaamet.ee) või
 • telefoni teel (665 0667) või
 • esitades taotluse kohapeal (esmaspäevast neljapäevani 9.00-16.00, reedel 9.00-15.00).

Viimati muudetud: 31.10.2019 09:26
Tagasi algusesse