Nõlvakalded

Nõlvakallete andmed on loodud aerolaserskaneerimise kõrguspunktide andmete alusel. Kasutamiseks on saadaval nii raster- kui ka vektorkujul andmed.

Rasterkujul nõlvakalded on GeoTIFF vormingus. Igale GeoTIFF-i pikslile on omistatud nõlvakalde väärtus protendina.

Vektorkujul nõlvakalded on saadaval SHP vormingus ning on kujutatud pindadena, mis esindavad nõlvakalde vahemikke. Andmetabeli atribuut "slope" sisaldab nõlvakalde väärtust protsendina:

  • 5 tähistab nõlvakallet vahemikus 5-10% (3°-6°)
  • 10 tähistab nõlvakallet vahemikus 10-60% (6°-31°)
  • 60 tähistab nõlvakallet vahemikus 60-70% (31°-35°)
  • 70 tähistab nõlvakallet vahemikus 70-100% (35°-45°)
  • 100 tähistab nõlvakallet >100% (>45°)
Andmete põhiomadused
Vorming GeoTIFF, Esri SHP
Andmestruktuur raster, vektor pinnad
Eraldusvõime rasterandmed 1m, vektorandmed on toodetud 1m rasterandmetest
Litsents Maa-ameti avaandmete litsents
Andmete kasutamisel palume viidata Maa-ametile. Näiteks: "Nõlvakalded, Maa-amet"

Viimati muudetud: 09.04.2024 09:42
Tagasi algusesse