Kitsenduste andmete allalaadimine

Kitsenduste mõjuala (vööndi) andmed on avaandmed ning allaadimiseks ettevalmistatud ESRI Shape (shp), OGC GeoPackage (gpkg) ja CAD (dxf) formaatides. Andmete seisu uuendatakse igal kuul. Andmete kasutamisel tuleb viidata andmeallikana Maa-amet ja andmete seisu kuupäev.

Vastavalt looduskaitseseaduse § 53 ei näidata I ja II kategooria kaitseobjektide kitsenduste mõjualasid. Kitsenduste mõjualade (vööndite) kannete ja arvutamise erisused on toodud Kitsenduste kaardirakenduste lehel.

Kitsenduste mõjualad on jagatud teemade kaupa ning pakitud kokku. Kui pakis on mitmed failid siis kogupildi saamiseks tuleb avada kõik failid. Andmed on omakorda jagatud, et ühe faili andmemaht ei oleks liiga suur.

Mõjualad SHP DXF
Asjaõiguse mõjualad SHP ( 1.2 MB, 1.06.2024 ) DXF ( 1.3 MB, 1.06.2024 )
Elektrivõrkude mõjualad SHP ( 390.3 MB, 1.06.2024 ) DXF ( 337.5 MB, 1.06.2024 )
Gaasivõrkude mõjualad SHP ( 11 MB, 1.06.2024 ) DXF ( 12.7 MB, 1.06.2024 )
Geodeetiliste punktide mõjualad SHP ( 5 MB, 1.06.2024 ) DXF ( 4.2 MB, 1.06.2024 )
Kaugküttevõrkude mõjualad SHP ( 23.6 MB, 1.06.2024 ) DXF ( 20.2 MB, 1.06.2024 )
Naftasaaduste ja kemikaalivõrkude mõjualad SHP ( 33.9 KB, 1.06.2024 ) DXF ( 44.5 KB, 1.06.2024 )
Looduskaitselised mõjualad SHP ( 18.5 MB, 1.06.2024 ) DXF ( 22 MB, 1.06.2024 )
Maaparandussüsteemide mõjualad SHP ( 73.7 MB, 1.06.2024 ) DXF ( 82.2 MB, 1.06.2024 )
Muinsuskaitsealased mõjualad SHP ( 3.6 MB, 1.06.2024 ) DXF ( 4.2 MB, 1.06.2024 )
Reostus- ja saasteohtlike kitsenduste mõjualad SHP ( 256.8 KB, 1.06.2024 )

DXF ( 266.2 KB, 1.06.2024 )

Sundvalduse mõjualad SHP ( 5.1 MB, 1.06.2024 ) DXF ( 5.3 MB, 1.06.2024 )
Geoloogiliste alade mõjualad SHP ( 3.9 MB, 1.06.2024 ) DXF ( 5.1 MB, 1.06.2024 )
Riigikaitseline mõjuala SHP ( 974.3 KB, 1.06.2024 ) DXF ( 1.3 MB, 1.06.2024 )
Sidevõrkude mõjualad SHP ( 182.3 MB, 1.06.2024 ) DXF ( 160.8 MB, 1.06.2024 )
Transpordialased mõjualad SHP ( 14.9 MB, 1.06.2024 ) DXF ( 16.9 MB, 1.06.2024 )
Veekogude mõjualad SHP ( 273.2 MB, 1.06.2024 ) DXF ( 407.5 MB, 1.06.2024 )
Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonivõrkude mõjualad SHP ( 134.8 MB, 1.06.2024 ) DXF ( 118.3 MB, 1.06.2024 )

Vana andmestruktuuri järgi failid

Kontakt

info@maaamet.ee
infotelefon 665 0600
(E-N 9.00–16.00, R 9.00–15.00)


Viimati muudetud: 18.08.2023 12:20
Tagasi algusesse