2001. aasta korralise hindamise tulemused

Maa korraline hindamine viiakse läbi maksustamise eesmärgil. Hindamise tulemusena moodustatakse hinnatsoonid ja igas tsoonis leitakse maa väärtus sihtotstarvete ja kõlvikute lõikes. Viimane maa korraline hindamine toimus 2001. aastal.

Hinnatsoonid asuvad Maainfo kaardirakenduses (hinnatsoonide kiht).

Maa korralise hindamise tulemused on kehtestatud Keskkonnaministri 30. novembri 2001. aasta
määrusega nr 50.

Vastavalt maa hindamise seaduse § 6 lõikele 1 arvutab maatüki maksustamishinna korralise hindamise tulemuste alusel kohalik omavalitsus Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

2001.a tulemused omavalitsustes

Kõikide omavalitsuste maa korralise hindamise tulemused eurodes on toodud hinnatsoonide ja sihtotstarvete kaupa.

Laadi alla

Viimati muudetud: 30.06.2021 17:26
Tagasi algusesse