Haldus- ja asustusjaotuse seinakaart 1:350 000

Kaardi andmed pärinevad Eesti topograafia andmekogust, maaregistrist, keskkonnaregistrist ja Statistikaametist.

Seinakaardil on kujutatud:

  • Temaatiline sisu: riigipiir ja ajutine kontrolljoon, maakonna- ja omavalitsusüksuste piirid, asulate lahkmejooned, omavalitsus- ja asustusüksuste nimed, linna- ja vallavalitsuste asukohad, piiriületuskohad.
  • Geograafiline alus: vetevõrk, teede- ja raudteevõrk, lennujaamad ja sadamad, rahvusparkide piirid ja nimed, geograafilised nimed.

Kaardile on lisatud maakondade skeem ja diagrammid maakondade rahvastiku ja pindala kohta.

Kaartide tasuta jaotamine riigi- ja omavalitsusasutustele toimub vastavalt jaotuskavale.

Kaardi põhiomadused
Formaat PDF, GeoTIFF (400dpi)
Mõõtkava 1:350 000
Projektsioon L-EST97
Ajakohasus kaardi andmestik vastab seisule 1. jaanuar 2021

Kaardi allalaadimine

Haldus- ja asustusjaotuse seinakaardi näidis

Kontakt

Anu Kaljula

Viimati muudetud: 08.02.2021 11:28
Tagasi algusesse