Geodeetilised arhiivimaterjalid

Maa-ameti arhiivi on kogutud erinevate organisatsioonide poolt kogutud geodeetilised ja ehitusgeodeetilised andmed. Säilitatud materjalid on kasutamiseks riigiasutustele, geodeetidele, maamõõdufirmadele, projekteerimisfirmadele, ülikoolidele ja teadusasutustele.

Geodeetiliste materjalide kogu on moodustatud järgmistest materjalidest:

 • Endise NSVL Geodeesia ja Kartograafia Peavalitsuse Riias asuva Geodeetilise Järelvalve Balti Territoriaalse Inspektsiooni likvideerimisega 1991.a. sept. Eesti Vabariigile üle antud geodeesia aruanded ja kataloogid.
 • 1996.a. juunis RAS REI poolt Maa-ametile 1996.a. juunis üle antud geodeesia fondi materjalid.
 • AS REI poolt Maa-ametile 1997.a. veebruaris üle antud RAS REI tehnilise arhiivi materjalid.
 • Maa-ameti tellimisel või tegevuslitsentsi kohaselt tehtavad geodeetilised materjalid.

Geodeetilisi materjale on 76 420 säilitusühikut.

Geodeetilised andmed arhiivis

plaaniline võrk:

 • geodeetilise võrgu projektid, aruanded, skeemid
 • geodeetilise võrgu punktide koordinaadid ja krokiid

kõrgusvõrk:

 • nivelleerimiskäikude projektid, aruanded, skeemid
 • reeperite ja polügonomeetriapunktide kõrgused (kõrguste kataloogid)

gravimeetriline võrk:

 • gravimeetriliste punktide andmebaas

rakendusgeodeetilised tööd:

 • 1 : 500, 1: 1000, 1 : 2000 mõõtkavas tööde aruanded
 • 1 : 1000, 1: 2000, 1 : 5000 mõõtkavas tööde planšetid

Kontakt

Liisi Kaleva

Viimati muudetud: 16.12.2022 14:39
Tagasi algusesse