Geodeetilised andmed

Geodeetiliste punktide andmekogu ja paberkandjal registritoimikud
Riigi geodeetiline süsteem ja selle koosseis
Geodeetiline põhi- ja kohalik võrk, kõrgusvõrk, gravimeetriline võrk, geoid
Geod. punktide koordinaadid, krokiid; kõrgusvõrgu skeemid, aruanded jm

Viimati muudetud: 14.06.2021 21:06
Tagasi algusesse