Geo3D

Maa-amet on oma andmekogudesse juba mõnda aega kogunud andmeid 2,5D kujul. Näiteks kaardistatakse Eesti topograafia andmekogus (ETAK) lisaks hoone tasapinnalisele kujule ka hoone kõrgust.

Avalikkus on saanud 2,5D kujul andmeid tarbida kaardirakendustes aluskaartide reljeefi, kõrgus- ja sügavuspunktidena ning samakõrgusjoontena. Juba aastaid on kaldaerofotod olnud avalikud ja aidanud kasutajatel paremini aru saada hoonete, puude ja muude objektide tegelikust asukohast ning nende omavahelistest seostest.

2020. aastal sai laserskanneri Riegl VQ-1560i abil esmakordselt koondatud piisava tihedusega üle-eestiline laserpunktipilv. See andmestik koos ETAK andmetega andis tõuke luua esimene üle-eestiline 3D rakendus ja seada Maa-ametile pikemaajalisi strateegilisi eesmärke.

3D lahendused aitavad visualiseerida meie ümber olevat ruumi, aidata kaasa linnade jätkusuutliku kasvamise, keskkonnaanalüüsi, planeerimise, turvalisuse, kriisijuhtimise ja paljude teiste ülesannete lahendamisele.

Visioon 3D andmete ja teenuste loomiseks
Ärianalüüs valmis 2023. aasta detsembris
Maa-ameti poolt loodavad 3D andmed


Viimati muudetud: 28.12.2023 11:15
Tagasi algusesse