Katastriandmed ja nendega seotud teave
Topograafilised ruumiandmed, mis sobivad kaartide ja teenuste loomiseks
Kitsenduste kaart ja kitsendusi põhjustavate objektide infosüsteem
Maa-ameti poolt toodetud ortofotod
Kolmemõõtmelised ruumiandmed
Lennukilt pildistatud fotod
LiDAR-andmed, kõrgusmudelid, reljeefvarjutus, horisontaalid ja kõrguspunktid
Euroopa Kosmoseagentuuri tasuta Sentinel satelliitandmete portaal ja töötluskeskkond
Aadressiandmete haldussüsteemiga seotud teave
Maakonnad, omavalitsused, asustusüksused
Kohanimeregistriga seotud teave
Muldade tüübid ja lõimised
Maardlad, ehitusgeoloogia, geoloogilised kaardid
Geodeetiliste punktide andmekogu, geodeetiline süsteem, geodeetilised võrgud
Riiklik GNSS satelliitandmete keskus
Topograafilised kaardid ja kaardirakenduste ning veebiteenuste aluskaardid, arhiiv

Viimati muudetud: 26.11.2019 17:45
Tagasi algusesse