[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Mullastiku kaart


Eesti mullastiku kaart ehk Eesti maakatastri maa kvaliteedi ja hindamise kaart on mõõtkavas 1:10 000 andmebaas Eesti mullastiku kohta, mis katab peaaegu kogu Eesti territooriumi (andmed puuduvad inimasustuse, veealade ja mullastikuta laidude kohal).

Andmeid saab vaadata Mullakaardi kaardirakenduse kaudu ning alla laadida avaandmetena. Ruumianalüüsideks sobivad vektorformaadid ESRI Shape ja MapInfo TAB (mille puhul tabelivaates korrektsete sümbolite nägemiseks kindlasti kasutada kaasasolevat kirjastiilide faili) ning taustakaardiks sobib rasterkujul mullastiku kaart GeoTIFF formaadis (  102.99 KB, 28.04.2015 ) . Vektorformaadis andmestik on 2012-2015 läbinud ulatusliku tehnilise korrastamise, mis võimaldas moodustada varem kaardilehtede servades asunud mullaareaalide lahustükkidest terviklikud areaalid.

Mullastiku kaardil kujutatud objektid (areaalid) on varustatud järgmiste atribuut/tärkandmetega:

  • SIFFER - mulla nimetuse tähistus (šiffer)
  • SIF1-4,OSA1-4 - mullakomplekside tähistus mullanimetuste ja nende osatähtsusega
  • BONITEET - arvutuslik, perspektiivne boniteet, mis on võimalik saavutada peale maaparandust
  • LOIMIS1,LOIMIS2 - lõimise kompleksside komponendid, läbiuuritud kihtide kaupa (Lõimis ehk mehaaniline koosseis - mulla füüsikalise savi sisaldus (mulla osakesed alla 0,01mm läbimõõduga))
  • LIHTLOIMIS - lihtlõimis, lõimise tähistus ilma täiendite ja kihtide tüseduseta
  • HUUMUS - mulla huumus- või turbahorisondi tüsedus sentimeetrites, keskmisena või valdava vahemikuna
  • KIVISUS - üle 20 cm läbimõõduga kivide maht m3/ha ülemises 30cm mullakihis, väljendatakse kivisuse astmena

Mullatüüpide loetelu (  166.62 KB, 11.12.2009 )
Tähistused mullakaardil (  204.33 KB, 11.12.2009 )
Resource-failid (Microstationi fondid ja joonestiilid) (  65.3 KB, 11.12.2009 )

Põhjalikuma ülevaate annab seletuskiri (  824.13 KB, 11.12.2009 )


 
 
 
 
_