[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Kohanimed


Riiklik kohanimeregister on riiklik register, mille pidamise eesmärk on teabe kogumine ja registreerimine Eesti kohanimede kohta, selle töötlemine ja säilitamine ning kasutajatele kättesaadavaks tegemine.
Kohanimeregister on asutatud Vabariigi Valitsuse 30. novembri 1998. a määrusega nr 267 kui riikliku kartograafilise andmebaasi kohanimistu. Kohanimeregistri põhimäärus on kinnitatud Vabariigi Valitsuse 3. septembri 2004 määrusega nr 289 ning muudetud 19. juuni 2008. a määrusega nr 104 (kehtib kuni 31.08.2015). Alates 1. septembrist 2015 kehtib uus Riikliku kohanimeregistri pidamise põhimäärus (Vabariigi Valitsuse 02.07.2015 määrus nr 73, ilmunud RT I, 08.07.2015, 9) 

Kohanimeregistri vastutav töötleja on Rahandusministeerium, volitatud töötleja on alates 1. juulist 2008 Maa-amet.

ava knr kaardirakendus ava knr päringuteenus

Kohanimeregistrisse kantakse:

  • ametlikud kohanimed (põhinimi ja olemasolul rööpnimi)
  • mitteametlikud kohanimed (mitteametlik esikohanimi, mitteametlikud muud nimed)
  • andmed kohanimede alusdokumentide kohta;
  • andmed nimeobjektide kohta (liik, identifitseeriv tunnus nimeobjekti pidavas riigi andmekogus, tunnuspunkti koordinaadid); 
  • kohanime mõjupiirkonna koordinaadid nimeobjektidel, mille andmeid ei ole üheski teises riigi andmekogus;
  • andmed kohanimeregistrile andmete esitajate kohta; 
  • andmed kohanimeregistrist andmete taotlejate kohta.

Kohanimeregistrile saab läkitada infot näiteks nii:

  • Maa-ameti kaardirakenduse tagasiside paneeli kaudu. Vt juhendit 
  • Kirjutades allolevatele aadressidele (Maa-ametisse ja Rahandusministeeriumisse).

E-post:

kohanimeregister@fin.ee
Info või küsimus sellel aadressil jõuab nii Maa-ameti kui ka Rahandusministeeriumi kohaminevaldkonnaga tegelejatele. Kohanime määrajatel saata kohanime kehtestamise dokumendid sellele aadressile.

Kohanimeregistrile saab andmeid esitada:

Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakondSuur-Ameerika tn 1, Tallinn 10122 või e-post kohanimeregister@fin.ee

Kohanimedega seotud küsimused - Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakond, e-post timo.torm@fin.ee, kontakttelefon 611 3037

Kohanimeregistriga seotud küsimused - Maa-ameti aadressiandmete osakond, Mustamäe tee 51, Tallinn 10621 või e-post kohanimeregister@fin.ee, kontakttelefon 665 0766

 

 
 
 
 
_