[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Geodeetilised materjalid


Maa-ameti arhiivi üheks põhiülesandeks on erinevate organisatsioonide poolt kogutud geodeetiliste ja ehitusgeodeetiliste andmete säilitamine korduvkasutamise eesmärgil riigiasutuste, geodeetide, maamõõdufirmade, projekteerimisfirmade, ülikoolide ja teadusasutuste jaoks.

Geodeetiliste materjalide kogu on moodustatud järgmistest materjalidest:

 • Endise NSVL Geodeesia ja Kartograafia Peavalitsuse Riias asuva Geodeetilise Järelvalve Balti Territoriaalse Inspektsiooni likvideerimisega 1991.a. sept. Eesti Vabariigile üle antud geodeesia aruanded ja kataloogid.
 • 1996.a. juunis RAS REI poolt Maa-ametile 1996.a. juunis üle antud geodeesia fondi materjalid.
 • AS REI poolt Maa-ametile 1997.a. veebruaris üle antud RAS REI tehnilise arhiivi materjalid.
 • Maa-ameti tellimisel või tegevuslitsentsi kohaselt tehtavad geodeetilised materjalid.

Geodeetilisi materjale on 72 744 säilitusühikut.

Geodeesiat puudutavad andmed:

plaaniline võrk:

 • geodeetilise põhivõrgu projektid, aruanded, skeemid;
 • geodeetilise põhivõrgu punktide koordinaadid ja krokiid;
 • tihendusvõrgu punktide koordinaadid ja krokiid;

kõrgusvõrk:

 • nivelleerimiskäikude projektid, aruanded, skeemid;
 • reeperite ja polügonomeetria punktide kõrgused Balti süsteemis (kõrguste kataloogid).

gravimeetriline võrk:

 • gravimeetriliste punktide andmebaas.

rakendusgeodeetilised tööd:

 • 1 : 500, 1: 1 000, 1 : 2 000 mõõtkavas tööde aruanded.
 
 
 
 
_