X-GIS rakenduste statistika

Maa-amet kogub X-GIS kasutamise statistikat. Loendame rakenduste põhiselt nende esmaste avamiste arvu. Arvesse lähevad nii otse URL-iga avamised, näiteks Maa-ameti geoportaali veebilehe kaudu kaardirakenduste avamine, samuti kaardirakenduse sees teise kaardirakenduse peale ümber lülitamine kui ka kaardirakenduse avamine eelnevalt salvestatud järjehoidja abil. Viimasel juhul läheb arvesse see rakendus, millest järjehoidja on tehtud.

Statistikat hakkame igakuiselt avaldama Maa-ameti geoportaalis.

Aprill 2024

Käesoleva kuu andmed pole lõplikud ja kajastavad hetkeseisu.

JrkRakenduse nimiKokkuAvamise viisKaardirakenduse URL
sh vahetamisegash järjehoidjast
1Maainfo6007046010224355https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo
2Kitsenduste kaart38152173081275https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kitsendused
3Aadressiandmed340141586842https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/adsavalik
4Kohanimeregister2668748214https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/knravalik
5Ajaloolised kaardid242144210759https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/ajalooline
6Teeregister (Transpordiamet)1662237751427https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/teeregister
7INSPIRE10014153825https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/eestigeo
8Kultuurimälestised72912087277https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kultuurimalestised
9Looduskaitse69102926299https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/looduskaitse
10Kaitsealad (Keskkonnaamet)63827794703https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/keskkonnaamet_kaitsealad
11Planeeringud53042803116https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/planeeringud
12Geodeetiliste punktide andmekogu480810162142https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/gpa
13Maardlate rakendus37331330120https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maardlad
14Ohtlikud käitised, veevarustus, veeohutus3630125040https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/paasteamet_ohtvesi
15Pärandkultuur3533125846https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/parandkultuur
16Riigimaa oksjonid318238221https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maaoksjon
17Maaparandussüsteemid3058135157https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maaparandus
18Erametsatoetuste kaart275225120https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/erametsakeskus
191:50 000 geoloogiline baaskaart2681136150https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/geoloogia50k
20Mullastik260798745https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/mullakaart
21Merekaart233426423https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/merekaart
22Ehitusgeoloogia229296610https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/ehitusgeoloogia
23Mürakaart22866397https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/myrakaart
24RMK metsatööde kaart223535138https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/rmk
25Üleujutusalad210881227https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/yua
261:400 000 geoloogilised kaardid20091096446https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/geoloogia400k
27Aluskaardid19191478104https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/core_aluskaardid
28Sideteenuste kaart (TTJA)173525212https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/netikaart
29Kohapärimus1474610196https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kohaparimus
30Baasrakendus1193762237https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/core
31MaaeluGIS1049464245https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maaeluGIS
32Hoonestusload (TTJA)99045319https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/TTJAhoonestusload
33Soojussaared9324160https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/soojussaared
34Looduslikud pühapaigad8023863https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/looduslikud_pyhapaigad
35Avalikud varjumiskohad71823938https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/paasteamet_varjumiskohad
36Pärandniidud68128522https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/parandniit
37ESTHub6591852https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/esthub
38Jahikaart63229023https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/jahikaart
39Metsamuutused61536620https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/metsamuutused
40Huvipunktid61030930https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/hp
41Põllumajanduse veekaitsepiirangud5543184https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kkmin_nitraaditundlik
42Karuputk5432891https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/karuputk
43Veemajanduskavad (2022-2027)5143223https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kem_veemajanduskava
44Sadamakaart4601102https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/sadamakaart
45Vee terviseohutus (Terviseamet)43225347https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/terviseamet_veetervis
46Mahekaart4282245https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/mahekaart
47Loodushoiutööd3662410https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/loodushoid
48Ristipuud2531560https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/ristipuud
49Rakendusgeodeetilised planšetid2131310https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/geod_plansetid
50Eesti kohaviiped2101180https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/viipekeel
51Haiglad ja kiirabibaasid (Terviseamet)168580https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/terviseamet_tervishoid
52ESTHub baasrakendus1309812https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/core_esthub
53Ravimiamet46430https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/ravimiamet
Kokku 837 868 64 289 239 009