X-GIS rakenduste statistika

Maa-amet kogub X-GIS kasutamise statistikat. Loendame rakenduste põhiselt nende esmaste avamiste arvu. Arvesse lähevad nii otse URL-iga avamised, näiteks Maa-ameti geoportaali veebilehe kaudu kaardirakenduste avamine, samuti kaardirakenduse sees teise kaardirakenduse peale ümber lülitamine kui ka kaardirakenduse avamine eelnevalt salvestatud järjehoidja abil. Viimasel juhul läheb arvesse see rakendus, millest järjehoidja on tehtud.

Statistikat hakkame igakuiselt avaldama Maa-ameti geoportaalis.

Juuli 2024

Käesoleva kuu andmed pole lõplikud ja kajastavad hetkeseisu.

JrkRakenduse nimiKokkuAvamise viisKaardirakenduse URL
sh vahetamisegash järjehoidjast
1Maainfo331133378090896https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo
2Aadressiandmed26887873633https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/adsavalik
3Kitsenduste kaart2421810920941https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kitsendused
4Kohanimeregister2189828523https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/knravalik
5Ajaloolised kaardid150532029385https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/ajalooline
6Teeregister (Transpordiamet)110692551824https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/teeregister
7INSPIRE7877100232https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/eestigeo
8Kultuurimälestised4838108877https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kultuurimalestised
9Looduskaitse41161845150https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/looduskaitse
10Planeeringud31591494116https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/planeeringud
11Kaitsealad (Keskkonnaamet)28394142037https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/keskkonnaamet_kaitsealad
12Merekaart263633343https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/merekaart
13Ohtlikud käitised, veevarustus, veeohutus25898499https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/paasteamet_ohtvesi
14Geodeetiliste punktide andmekogu2498659745https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/gpa
15Maardlate rakendus241177384https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maardlad
16Riigimaa oksjonid20812405https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maaoksjon
17Pärandkultuur201558940https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/parandkultuur
181:50 000 geoloogiline baaskaart172089155https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/geoloogia50k
19RMK metsatööde kaart171216076https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/rmk
20Maaparandussüsteemid164674540https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maaparandus
21Ehitusgeoloogia140355914https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/ehitusgeoloogia
22Sideteenuste kaart (TTJA)13931651https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/netikaart
231:400 000 geoloogilised kaardid1339654299https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/geoloogia400k
24Üleujutusalad130454815https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/yua
25Aluskaardid1243877103https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/core_aluskaardid
26Mürakaart12374447https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/myrakaart
27Mullastik119056712https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/mullakaart
28Karuputk114724848https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/karuputk
29Vee terviseohutus (Terviseamet)1115163227https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/terviseamet_veetervis
30Kohapärimus81237848https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kohaparimus
31Erametsatoetuste kaart7411090https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/erametsakeskus
32Soojussaared7023171https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/soojussaared
33Baasrakendus651386114https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/core
34Hoonestusload (TTJA)5782603https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/TTJAhoonestusload
35Looduslikud pühapaigad5392153https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/looduslikud_pyhapaigad
36ESTHub5031152https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/esthub
37MaaeluGIS49119672https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maaeluGIS
38Pärandniidud4861838https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/parandniit
39Avalikud varjumiskohad42910822https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/paasteamet_varjumiskohad
40Jahikaart4061934https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/jahikaart
41Põllumajanduse veekaitsepiirangud3942441https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kkmin_nitraaditundlik
42Huvipunktid35416910https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/hp
43Metsamuutused3391606https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/metsamuutused
44Sadamakaart316850https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/sadamakaart
45Veemajanduskavad (2022-2027)2831754https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kem_veemajanduskava
46Mahekaart2161260https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/mahekaart
47Loodushoiutööd1651223https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/loodushoid
48Ristipuud161800https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/ristipuud
49Eesti kohaviiped118650https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/viipekeel
50Rakendusgeodeetilised planšetid113580https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/geod_plansetid
51Eesti Varude Keskus1121002https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/espa
52Haiglad ja kiirabibaasid (Terviseamet)69230https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/terviseamet_tervishoid
53ESTHub baasrakendus63510https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/core_esthub
54Ravimiamet25230https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/ravimiamet
Kokku 492 832 38 784 98 440